Annemijn Rijk

Annemijn Rijk is als choreograaf geïnteresseerd in het menselijk lichaam; hoe het communiceert, hoe rauw, direct en kwetsbaar het kan zijn. Met dit lichaam als basis en referentiepunt voor wat ons bindt, is dans voor haar het optimale medium voor communicatie. Haar werk is verfijnd en ontwapenend en kijkt over de grenzen van de dans heen naar andere kunstvormen zoals film en tekst.  Annemijn studeerde af aan de Bachelor of Choreography van de Fontys Danceacademy te Tilburg.  Haar werk is in meer dan 15 landen getoond en won prijzen op festivals in Amerika, Noorwegen en Libanon. Onlosmakelijk verbonden met haar artistieke danspraktijk is haar achtergrond in filosofie. Annemijn volgde de master Philosophy of Humanity and Culture aan de Tilburg University en heeft zich gespecialiseerd in continentale filosofische vraagstukken, die telkens een inspiratie vormen voor en weg terugvinden naar haar artistieke praktijk. Annemijn is de komende twee jaar de vaste maker van Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg en als Chassé Cultuurfonds Talent voor twee jaar verbonden aan het Chassé Theater in Breda.
www.bodyofart.nl