Docenten

Docenten_2

Drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut

Renate Geuzinge is BIG geregistreerd gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en op dit moment behandelregulator (a.i.) van de dagbehandeling voor vroeg in de jeugd getraumatiseerde mannen bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is tevens oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn-profiel.Docenten_2

Dr. Nienke Kool, Verpleegkundige, Verplegingswetenschapper

Nienke Kool is verpleegkundige en sr. onderzoeker. Zij werkt sinds 1997 in de GGz, voornamelijk met ernstig getraumatiseerde mensen. Zowel klinisch als poliklinisch. Later is zij zich meer gaan bezighouden met onderzoek waarbij zij zich specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In 2015 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Zij ontwikkelde verschillende behandelmodules voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor hulpverleners rondom ditzelfde thema. Zij heeft in binnen - en buitenland gepubliceerd, een overzicht is te vinden op LinkedIn. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van Fivoor. Tevens is zij lid van de kenniskring van het lectoraat GGz-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland.Docenten_2

Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut

Nelleke Nicolai werkte tot 2012 als psychiater-psychotherapeut met vroeg getraumatiseerde patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor, opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele artikelen over trauma, gender en gehechtheid: het "Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006), samen met anderen "" Empathie: het geheime wapen van psychiater en psychotherapeuten (2015) en Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht"(2016). In 1995 kreeg zij de Henny Verhagenprijs en 1999 de VIP-prijs (Vrouwen in de Psychiatrie) voor haar werk om trauma in de psychiatrie onder de aandacht te brengenDocenten_2

Dr. Wendy Pots, klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut

Wendy Pots is klinisch psycholoog en psychotherapeut en Teamleider zorg bij Dimence in Almelo, Complex Trauma Team. Haar expertise is de behandeling van complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Zij is erkend cognitief gedragstherapeut en psychotraumatherapeut, EMDR practitioner. Naast haar werk als klinisch psycholoog bij Dimence combineerde zij vanaf 2009 haar werk als gz-psycholoog met docentschap en vanaf 2010 met een promotietraject aan de Universiteit Twente op de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT). In 2016 is ze gepromoveerd op haar proefschrift ‘Living To The Fullest! Mindfulness-based interventions as public mental health interventions for depression.’ Zij deed onderzoek naar de effectiviteit van interventies die gebaseerd waren op mindfulness voor mensen met depressieve klachten.Docenten_2

Dr. Monique Renssen, gz-psycholoog

Monique Renssen is gz-psycholoog en gespecialiseerd in de behandeling van vroeg getraumatiseerde cliënten met complexe trauma-gerelateerde psychische problematiek [CPTSS, Dissociatieve Stoornissen, Persoonlijkheidsproblematiek]. Sinds tien jaar is werkzaam bij GGZ centraal. Momenteel is zij werkzaam op de afdeling medische psychiatrie van Medisch Centrum Zuiderzee. Sinds twintig jaar is zij betrokken bij het Institut fur Traumatherapie in Berlijn waar zij trainingen, opleiding en supervisie geeft op het gebied van [vroegkinderlijke chronische] traumatisering en traumabehandeling.Docenten_2

Drs. Mia Scheffers, vaktherapeut, bewegingswetenschapper [promotie 30-5-‘18]

Mia Scheffers is onderzoeker en docent verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn en de Masteropleiding psychomotorische therapie van Hogeschool Windesheim Zwolle. Haar aandachtsgebieden zijn meetinstrumenten op het gebied van psychomotorische diagnostiek, bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij trauma gerelateerde problematiek. Ze werkte ruim 20 jaar als psychomotorisch therapeut en seksuoloog bij Centrum ’45 te Oegstgeest en in eigen praktijk. Met Ria Helleman schreef ze ‘trauma, lichaamsbeleving en seksualiteit’ (2013) en met collega-onderzoekers en clinici ‘Beweging in trauma; psychomotorische therapie in de stabilisatiefase van complex trauma’ (2016).erik de soir

Dr. Erik De Soir, klinische psycholoog, psychotherapeut

Dr. Erik De Soir is klinische psycholoog, psychotherapeut, systeem- en gezins- en relatietherapeut en psychotraumatoloog. Hij is in de zelfstandige praktijk werkzaam met vroeg getraumatiseerde cliënten. Erik is doctor in de psychologie en doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Als psychotherapeut specialiseerde hij zich in de opvang en begeleiding bij acute grote rampen en de behandeling van cliënten met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Hij heeft eveneens verschillende opleidingen over psychotraumatologie en victimologie Enkele jaren geleden ontwikkelde hij een behandelmodel ontwikkeld waarin hij de fase gerichte behandeling gebaseerd empirische theorieën heeft gecombineerd met complementaire behandelwijzen. Hij is gepromoveerd in de Psychologie en in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Hij is in België en Frankrijk en ook in Nederland een veelgevraagd spreker en gastdocent en heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.joany

Drs. Joany Spierings, gz-psycholoog, psychotherapeut

Drs. Joany Spierings is gz-psycholoog, psychotherapeut, werkzaam als teamleider Trauma en Persoonlijkheidsstoornissen bij GGZ Oost Brabant. Zij heeft verschillende publicaties over complex/ vroeg trauma op haar naam staan en is een veel gevraagd docent in binnen- en buitenland op het gebied van complexe traumatisering en gecompliceerde rouw. In 2017 ontving Joany de Trauma Aid Europe Award voor haar werk met ernstig getraumatiseerde mensen.dorissite_1

Doris D’Hooghe is psychotraumatoloog/ integratief kindertherapeut

Doris D’Hooghe is psychotraumatoloog/ integratief kindertherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijk “onzichtbaar” hechtingstrauma ook bij volwassenen, en ouderen. Als psychotherapeut is ze opgeleid in gestalttherapie, groepstherapie, transpersoonlijke psychologie, integratieve psychologie en psychotraumatologie. Ze is oprichter van Traumacentrum België en werkt al 28 jaar in een private praktijk waar ze aan de slag gaat met complexe traumatisering bij zowel kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Haar bijzondere aandacht gaat naar de complexe gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering en het ontwikkelen van behandelmodellen. De laatste 10 jaar is ze in binnen – en buitenland een veelgevraagde docente en spreker waar ze onder andere in de USA, Canada, Maleisië, en verschillende Europese landen, diverse workshops en trainingen heeft verzorgd omtrent Vroegkinderlijke Traumatisering.Docenten_2

Drs. Martijn Stöfsel, klinisch psycholoog, psychotherapeut

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt momenteel in een eigen psychotherapie- en onderwijspraktijk in Lunteren. Daarvóór heeft hij gewerkt met ernstig getraumatiseerde cliënten in het -in de behandeling van oorlogstraumata gespecialiseerde- Sinaï Centrum en in de verslavingskliniek van het Leger des Heils. Hij schreef ‘Complex trauma’ (2010) en ‘Trauma en persoonlijkheidsproblematiek’ (2017). Hij is supervisor en leertherapeut van de VGCt en de NVP, senior-schematherapeut, lid van de NtVP en EMDR-practitioner.Docenten_2

Stefanie Terpstra MSc, Bioloog, life coach en voorzitter Caleidoscoop

Stefanie Terpstra is bioloog, life coach en voorzitter van de patiëntenvereniging Caleidoscoop voor mensen met een Dissociatieve Stoornis. Als ervaringsdeskundige is zij betrokken bij de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen en de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl). Ze is daarnaast als ervaringsdeskundige kerngroeplid van de Sichting Revief voor lotgenoten van seksueel misbruik en Lid Raad van Toezicht Ixta Noa,experts in ervaringsdeskundigheid.Docenten_2

Dr. Anneke Vinke, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog

Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog en ziet in haar praktijk zowel jeugdigen als volwassenen. Zij schreef een proefschrift over adoptie en breidde dit expertisegebied uit tot trauma en gehechtheid. In de behandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerde volwassenen baseert zij zich op dyadic developmental psychotherapy, theraplay en sensorimotor psychotherapie. De laatste maakt dat lichaamsgerichte interventies door de jaren heen een steeds prominentere plaats in haar behandelingen hebben gekregen.Docenten_2

Drs. Martijne Rensen, Sociale wetenschapper

Martijne Rensen is programma ontwikkelaar van de Trauma Academie, sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur. Zij is oprichter en directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) van de Stichting STRAKX. Eerder werkte zij vele jaren als interim-en crisismanager in de GGZ en non-profit sector.

Suzette A. Boon PhD, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Suzette A. Boon PhD, is een klinisch psycholoog en psychotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van chronische traumatisering en dissociatieve stoornissen. Zij werkt in eigen praktijk en als trainer en supervisor voornamelijk in verschillende Europese landen. Ze promoveerde in 1993 op validering van de Nederlandse versie van het Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D). Ze is momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuw diagnostisch interview Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I). Ze publiceerde verschillende boeken, hoofdstukken en artikelen over diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen. In 2011 verscheen een vaardigheidstraining voor patiënten met een complexe dissociatieve stoornis (Boon, Steele & van der Hart, 2011; Ned. vertaling; “Omgaan met traumagerelateerde dissociatie”, 2013 bij Pearson). Ze is co-auteur van het onlangs gepubliceerde boek "Behandeling van traumagerelateerde dissociatie, een praktische, integratieve aanpak" (Steele, Boon & Van der Hart, 2017)