parallax background

De Trauma Academie

november 1, 2016
Opleidingen
november 1, 2016
tweedekamer2
CELEVT Brandbrief aan Tweede Kamer
november 1, 2016

De Trauma Academie
De Trauma Academie is een maatschappelijk betrokken organisatie voor specialistische opleiding, supervisie en teamontwikkeling bij screening, psychodiagnostisch onderzoek en traumabehandeling van volwassenen met psychotrauma en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT).
De opleiding omvat de screening, het psychodiagnostisch onderzoek en de traumabehandeling binnen de fasegerichte behandeling:
Screening en diagnostiek:
1. Signalering en screening
2. Psychodiagnostisch onderzoek
Traumabehandeling:
1. Stabilisatie en symptoomreductie
2. Traumaverwerking
3. Integratie, herstel en rouw

Alleen cursus volgen of gehele opleiding van twee jaar
De opleiding kan gevolgd worden als aparte cursussen (die vaak bestaat uit meerdere los te volgen modules) en als tweejarige gespecialiseerde opleiding.
Onze cursussen gaan altijd samen met supervisie en / of teamintervisie.
De opleiding start voorjaar 2017.

Comments are closed.