parallax background

De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf

oktober 15, 2016
blogs_celevt_2
Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid beïnvloeden
oktober 14, 2016
Opleidingen
november 1, 2016

De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf ook niet bij het volwassen worden.

Bij jeugdtrauma’s gaat het om langdurende traumatisering binnen de interpersoonlijke context. Met andere woorden: traumatisering door diegenen die het kind in feite hadden moeten beschermen. Wat houdt dat in? Kijk ook KRO de Wandeling met Aaltje van Zweden, Therese Evers en Hans Dorrestijn.
Experts geven de volgende omschrijving:
bij vroegkinderlijke traumatisering gaat het om de schadelijke psychologische, biologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) stressvolle en potentieel traumatische gebeurtenissen tijdens de kinderjaren. Deze gebeurtenissen zijn aanhoudend, langdurig, binnen de interpersoonlijke context en met verstoring van de ontwikkelingsfasen.
Voorbeelden :

  • Mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel);
  • Aanhoudende en langdurige verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek);
  • Getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin;
  • Verkeren in oorlogsomstandigheden en / of hebben moeten vluchten;
  • Langdurig moeten ondergaan van pijnlijke medische handelingen;
  • Meerdere traumatische verliezen (met als gevolg voortdurende verstoring van (de kwaliteit van) de hechtingsrelatie).

Deze gebeurtenissen zijn aangevangen voor het achtste levensjaar (soms wordt ook wel het twaalfde levensjaar aangehouden). Daarbij moet traumatisering gezien worden als een subjectieve respons van een iemand op een gebeurtenis, en niet als de kwaliteit van de gebeurtenis.

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind, de wijze waarop men op volwassen leeftijd latere stressvolle situaties het hoofd biedt, en voor de regulatie van emoties en gehechtheidsrelaties.
Er is een onderscheid tussen Type I trauma, d.w.z. een enkelvoudige schokkende gebeurtenis die kan resulteren in simpele of chronische PTSS, en Type II trauma waarbij sprake is van een chronische traumatisering met veel complexere en uiteenlopende gevolgen dan alleen PTSS – dit is het geval bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. Kenmerkend is een lange periode, vaak van jaren, van machteloosheid en hulpeloosheid, waarin de overweldigende gebeurtenis(sen) zich steeds herhaalt / herhalen en niet kunnen worden vermeden. Deze gebeurtenis(sen) zijn toe te schrijven aan diegenen in de naaste omgeving die het kind zouden moeten beschermen.
Jaarlijks zijn volgens de laatste MPI Studie 118.000 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar slachtoffer (ruim 3 % van de bevolking). Hiervan raakt een deel ernstig psychisch beschadigd. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) publiceerde op basis van de MPI studies (zie referenties) de volgende tabel: Bron: www.nji.nl
Let op: momenteel staat vooral seksueel misbruik erg in de belangstelling. Los van het feit dat seksueel misbruik vaak samengaat met andere vormen van traumatisering laat deze tabel zien dat het hier gaat om 4% van de gevallen, terwijl emotionele verwaarlozing en fysieke verwaarlozing scoren op 36 % respectievelijk 24 %.

Meer zien over leven met jeugdtrauma’s

Aaltje van Zweden: Ik kon in de hal ruiken of mijn vader thuis was. Aaltje van Zweden, de vrouw van dirigent Jaap van Zweden, heeft een onveilige jeugd gehad met een alcoholistische vader.
Bekijk hier de uitzending met Aaltje van Zweden, NPO, De Wandeling

Zedenrechercheur met een verleden. Sander Kramer wandelt met Therese Evers. Zij is werkzaam bij de zedenpolitie als ze vastloopt omdat haar eigen verleden van seksueel misbruik opspeelt.
Bekijk hier de uitzending met Therese Evers, NPO, De Wandeling

Cabaretier en schrijver Hans Dorrestijn heeft in zijn leven het een en ander meegemaakt. Zo werd hij opgevoed door een stiefvader die hem mishandelde.
Bekijk hier de uitzending met Hans Dorrestijn, NPO, De Wandeling

Referenties:
1. Alink, L., Ijzendoorn, R. v., Bakermans, M. et al (2011), Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: de Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen. Leiden: Casimir.
2. Rensen (2016); STRAKX module screening, diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met – een vermoeden van – een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amsterdam Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT).

September 2016, Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX

Comments are closed.