Standaarden

Standaarden

De kennis binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is vastgelegd in een reeks standaarden, protocollen, handreikingen, modules en richtlijnen.






CELEVT-nieuwsbrief