Celevt

Vroegkinderlijke chronische traumatisering

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) door fysieke en/of psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik is een van de meest basale, langdurige determinanten voor gezondheid en welbevinden.

Met ingrijpende gevolgen voor de getroffene, diens omgeving en de maatschappij. De traumatisering staat in lineaire relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende psychische, fysieke en maatschappelijke problemen.

Per jaar groeit het aantal mensen dat hiermee te maken heeft met ruim 100.000. De maatschappelijke kosten bedragen 2 – 3 miljard per jaar.

‘Adverse childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health risk behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs’

Prof. Dr. Vincent Felitti

Laatste nieuws

Wat doen we

Het Centrum Late Effecten Vroeg-kinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) maakt de laatste traumakennis beschikbaar. Met congressen, conferenties en met de opleidingen van de Trauma Academie.

Over de psychische, fysieke en maatschappelijke gevolgen van chronische traumatisering in de kinderjaren. En over de mogelijkheden voor effectieve traumabehandeling en de organisatie daarvan.

Voor wie

Behandelaren, onderzoekers, beleidsmakers in de geestelijke en somatische gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, verslavingszorg, justitie, overheid en verzekeraars.

Voor volwassenen met ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en hun naasten, belangenorganisaties en verenigingen

Ons netwerk

CELEVT heeft een breed netwerk van experts. Vooraanstaande psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vak-therapeuten, opleiders, trainers,supervisors, coaches, organisatie-adviseurs, projectmanagers.

Het creëren van meerwaarde binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) dát is waar het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) voor staat.

Het team

Martijne Rensen

Sonja Leferink

Anneke Vinke

Renate Geuzinge

Erica Roozendaal

Maud Keunen

CELEVT Updates