Ervaren speler

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) is een ervaren speler in het traumaveld. In 2006 stuitte de oprichter Martijne Rensen werkzaam als interim manager in de zorg op het gebrek aan gekwalificeerde behandelmogelijkheden voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen.

Zij bracht de problematiek in kaart. Dat leidde ertoe dat in 2016 de traumabehandeling door VWS en Zorgverzekeraars Nederland als een van de belangrijkste knelpunten in de GGZ werd benoemd. Vervolgens werden gelden uit de AWBZ beschikbaar gesteld voor aanvullende behandelcapaciteit, innovatie en kennisverspreiding door Top Referente Trauma Centra (TRTC) bij GGZ Instellingen waarvan Martijne Rensen oprichter en directeur-bestuurder was. Door bezuinigingen is het LCVT opgeheven.

Martijne Rensen is sociale wetenschapper, directeur van CELEVT en oprichter en directeur van STRAKX Traumacentra Stichting.

Lara Tanger Medewerker nascholingen en publicist voor de Trauma-Academie. Lara Tanger studeert (Forensische) Orthopedagogiek en Politicologie. Binnen deze wetenschappelijke disciplines focust zij zich op Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en behandeling hiervoor.

Margot Snoek, Programmamanager CELEVT/ Stichting STRAKX.
Psychosociaal coach/counselor gespecialiseerd in de analytische psychologie van C.G. Jung - Coaching and Care Zandvoort
LinkedIn

Nathalie de Kruijf is sociotherapeut en ambulant hulpverlener en directiesecretaresse van CELEVT.

 
 

Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van CELEVT.

Klachten

Bij een klacht wendt u zich allereerst tot de betreffende expert. Indien u zich niet kunt vinden in het besluit van de expert dan kunt u zich wenden tot de directie via info@celevt.nl. U ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de gegevens van de expert die de klacht in behandeling heeft genomen. Wij streven ernaar de klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden anoniem geregistreerd en vijf jaar bewaard. Lees hier meer over de klachtprocedure Trauma Academie.

Contactinformatie

Wij zijn als volgt bereikbaar
Telefonisch op nummer 020 364 26 39 (als u een antwoordapparaat krijgt spreek dan a.u.b. in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug)
en via e-mail op info@celevt.nl
Opleidingslocatie
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen.
Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer (www.9292.nl) en per auto www.googlemaps.nl
Gratis ruime parkeergelegenheid en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Voor meer informatie mail naar
info@celevt.nl of bel +31 (0)20 364 26 39