Patiënten met dissociatieve stoornissen ervaren belemmeringen bij toegang tot en voortzetting van psychologische behandeling omtrent hun dissociatieve klachten.

Uit een artikel van Nester et al., (2022) blijkt dat patiënten met dissociatieve stoornissen diverse belemmeringen ervaren bij de toegang en voortzetting van hun psychologische behandeling omtrent dissociatieve klachten. 28 tot 48% van de mensen met een dissociatieve stoornis ontvangt hiervoor een psychologische behandeling. Het gros van deze mensen wordt tevens gemisdiagnosticeerd, herhaaldelijk opgenomen en … Lees meer

Nieuwe website gelanceerd

Het zal de vaste bezoekers niet ontgaan zijn: CELEVT heeft een vernieuwde website. De site is opgedeeld in drie blokken: Celevt, waarin de organisatie, zijn missie en het team informatie over congressen en conferenties verdiepende achtergrondinformatie overzicht van protocollen, richtlijnen en standaarden Trauma Academie alles over ons opleidingsaanbod de Zorgzoeker (ex)deelnemers aan de Academie presentereren … Lees meer

CELEVT TIP Conferentie 2022 over woede in therapeutische relaties

In de behandeling van in de kinderjaren aanhoudend en ernstig getraumatiseerde cliënten worstelen veel therapeuten met cliënten die in de loop van de behandeling in toenemende mate woedend gedrag vertonen. Naarmate het gedesorganiseerde hechtingssysteem bij cliënten sterker geactiveerd wordt, kan de therapeutische relatie steviger onder druk komen te staan. Aan dit thema is de komende … Lees meer

‘We speak art’ – waar kunst en wetenschap elkaar raken

In maart 2022 vindt de eerste editie van het tweedaags We Speak Art Festival plaats in theater en tuin van Tolhuistuin Amsterdam. We Speak Art verbindt mensen en maakt moeilijke verhalen tot inspiratiebron. We Speak Art gaat over de diepgaande gevolgen van mishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld. Waar kunst en wetenschap elkaar raken als ervaringen … Lees meer