Ernstige en aanhoudende vroege traumatisering leidt tot kwetsbaarheid op volwassen leeftijd

Eerder gepubliceerd op: ggz.nl Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) kan tot in de late volwassenheid leiden tot diverse psychische, fysieke en maatschappelijke problemen met een hoge negatieve impact op persoonlijke levens, de directe omgeving en de maatschappij. De aard en ernst variëren met de leeftijd waarop de traumatisering begon, en hangen tevens af van de relatie … Lees meer

Kindermishandeling onderschat, GGZ negeert onderzoeksresultaten

Er zijn circa 400.000 GGZ-patiënten die als kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt zijn. Hoewel er vele studies verschijnen over de relatie tussen jeugdtrauma’s, psychiatrische stoornissen en suïcidaliteit op volwassen leeftijd, ontsnappen de schokkende uitkomsten al vele jaren aan de aandacht en moeten aan de vergetelheid worden ontrukt. Een Nationale Zorgalliantie is nodig om de … Lees meer

Vroeg trauma en licht verstandelijke beperking; kameleon in de psychiatrie?

Tot voor kort was het cognitief functioneren een blinde vlek in de algemene psychiatrie, terwijl een lagere intelligentie grote invloed heeft op de symptoompresentatie en diagnostiek, en tevens vraagt om een aangepaste (trauma)behandeling. Vanuit onderzoek met de SCIL (Screener voor Intelligentie en Leerproblemen) zijn er aanwijzingen gevonden dat binnen de S-GGZ grote groepen functioneren op … Lees meer

De trauma-paradox: hoe ernstiger de klacht, des te minder behandeling

Een groot deel van de volwassen cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van kindermishandeling. Maar vaak worden mensen met een complexe stoornis weggestuurd.  Therese Bravenboer vertelt op televisie openlijk over haar jeugdtrauma’s. In het programma De reünie onthult ze aan haar oude klasgenoten: op jonge leeftijd was ze … Lees meer