Schelden doet wel pijn – CELEVT Congres 2017

In Nederland worden jaarlijks zo’n 134.000 kinderen mishandeld. Met een zorgconsumptie drie keer zo hoog als gemiddeld worden deze kinderen later de grootste gebruikers van de gezondheidszorg. Op het vijfde congres van het CEntrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT), op 11 oktober 2017 gehouden in congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort, is er speciale aandacht … Lees meer

Over de fasegerichte behandeling

‘Omdat traumatische syndromen gemeenschappelijke kenmerken hebben, volgt het herstelproces ook een gemeenschappelijke weg. De fundamentele fasen van herstel zijn het zorgen voor veiligheid, reconstrueren van het traumatische verhaal en het herstellen van de verbondenheid tussen de overlevende en de gemeenschap. Judith Lewis Herman, 1992’. De fasegerichte behandeling is een meeromvattende behandeling waarvan gebleken is dat … Lees meer

Verslag CELEVT Congres 2017

Verslag CELEVTcongres ‘Cognities, Emoties en Reenactments. Integrale traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen’, 11 oktober 2017, Amersfoort. HEIDI DEKNUDT is een cliëntgericht en psychoanalytisch psychotherapeut en redacteur van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of … Lees meer

Verslag CELEVT Congres 2016

Verslag van het vierde landelijke congres van het Centrum voor Late Effecten van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT), gehouden op 7 oktober 2016 in Amersfoort. HEIDI DEKNUDT is een cliëntgericht en psychoanalytisch psychotherapeut en redacteur van het Tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie, het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit … Lees meer

TEDx Talk over hoe jeugdtrauma’s je gezondheid blijvend beïnvloeden

Bekijk de boeiende TEDx-lezing van Nadine Burke Harris: How childhood trauma affects health across a lifetime. Let op: het gaat dan vooral om de gevolgen op volwassen leeftijd, en waar zij betoogt dat alle kinderartsen zich daarvan bewust moeten zijn, geldt dat uiteraard ook voor ggz-behandelaren, artsen en sociaal werkers die in hun praktijk met … Lees meer

VTC en Interpersoonlijke Neurobiologie: ons brein wordt gevormd èn geheeld in interactie

Eerder gepubliceerd op: ggz.nl – Sonja Leferink, Antropoloog en onderzoeker. In gesprek met Renate Geuzinge, GZ-psycholoog, psychotherapeut en docent. Ook als je als traumabehandelaar al heel ervaren bent, is neurowetenschap een lastige materie. Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) helpt om je focus scherp te maken. “Ons brein wordt gevormd èn geheeld in interactie”, vat Renate Geuzinge de … Lees meer

ACE: hoe jeugdtrauma’s iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid blijvend beïnvloeden

Eerder gepubliceerd op: ggz.nl Uit grootschalige epidemiologische onderzoeken blijkt dat volwassenen die in hun kinderjaren chronisch getraumatiseerd zijn een algemene psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. De relatie tussen chronische traumatisering in de kinderjaren en gezondheids- en maatschappelijke problemen in de volwassenheid is het sterkst bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering. De aard … Lees meer