Breinontwikkeling, neurofysiologie en vroege traumatisering; de screening en diagnostiek van hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen.

Breinontwikkeling, neurofysiologie en vroege traumatisering; de screening en diagnostiek van hechtingsproblematiek, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen.Introductie
In deze cursus leert u hoe vroege traumatisering en de eerste gehechtheidsrelaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling in relatie tot complexe trauma-gerelateerde stoornissen in de volwassenheid. De kennis hiervan maakt dat u een goed onderbouwde screening kunt doen, een eerste diagnose kunt stellen en het vervolgtraject voor diagnostiek kunt inzetten. U leert de stappen in de screening kennen en het diagnostisch proces van Complexe PTSS en complexe Dissociatieve Stoornissen, en de samenhangende co-morbiditeit met diagnoses op As I en/ of As II. En u leert en hoe gedesorganiseerde hechtingsproblematiek te herkennen. U maakt kennis met hoe symptomen en klachten en factoren in de voorgeschiedenis onderling samenhangen binnen de context van het functioneren van de cliënt en de mate en ernst daarvan in onderlinge samenhang te bekijken. We staan stil bij hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt. En u krijgt zicht op de invloed van de traumatiseringscontext op psychotraumaproblematiek. U leert de toepassingsmogelijkheden van verschillende screeningsmethoden en vragenlijsten kennen en hiermee te werken. En u maakt kennis met mogelijkheden voor vervolgdiagnostiek waaronder de CAPS-5, SCID-D, TADS-I en Gehechtheids-biografisch onderzoek, om te komen tot een eerste behandelindicatie.

Onderwerpen
• Psychische en neurofysiologische en breinontwikkeling in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering.
• Breinontwikkeling en kenmerken van een gedesorganiseerde gehechtheid bij vroege traumatisering en verwaarlozing.
• Gehechtheid en gehechtheidrepresentaties, vroege traumatisering en de [specifieke] rol van psychische en fysieke verwaarlozing.
• Samenhang [DSM-5] criteria voor Complexe PTSS en de differentiatie in Dissociatieve stoornissen, specifiek de Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) en de bijbehorende screenings- en diagnostische methoden en vragenlijsten.
• Co-morbiditeit op As I en/ of As II en differentiaal diagnostiek.
• Omgaan met en interpreteren van uitingsvormen van CPTSS en Dissociatieve Stoornissen in de screeningsfase.
• Relevante screeningsinstrumenten voor de screening van Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen te doen, een eerste diagnose te stellen en te verwijzen voor diagnostiek zoals:
– Trauma Screening Questionnaire (TSQ)
– Somatoform Dissociation Questionnaire SDQ-5
– Dissociation Experience Scale (DES)
– Vragenlijst Belastende Ervaringen (VBE)
Relevante diagnostische instrumenten om een indicatie voor diagnostiek CPTSS en complexe Dissociatieve Stoornissen te stellen of te verwijzen zoals:
– Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20)
– Clinical Administered PTSD Scale (CAPS / KIP)
– Structured Interview for Disorders of Extreme Stress (SCID- DESNOS of SIDES)
– Structured Interview for DSM-iv Dissociative Disorders (SCID-D)
– Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I).
– Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI)


Leerdoelen
• Basiskennis over breinontwikkeling, ontwikkelingspsychologie en gedesorganiseerde hechting.
• Kennis van en kunnen interpreteren van de [DSM- 5] criteria van Complexe PTSS en de verschillende Dissociatieve Stoornissen.
• Inzicht en specialistische vaardigheden in het omgaan met en interpreteren van uitingsvormen van Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen in de screening en diagnostische fase.
• Kennis van en kunnen toepassen van screeningsinstrumenten voor Complexe PTSS en complexe Dissociatieve Stoornissen:
– Trauma Screening Questionnaire (TSQ)
– Somatoform Dissociation Questionnaire SDQ-5
– Dissociation Experience Scale (DES)
– Vragenlijst Belastende Ervaringen (VBE)
Kennis van en kunnen indiceren indien de diagnostiek voor Complexe PTSS en complexe Dissociatieve Stoornissen en de daarbij behorende diagnostische instrumenten:
– Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20)
– Clinical Administered PTSD Scale (CAPS / KIP)
– Structured Interview for Disorders of Extreme Stress (SCID- DESNOS of SIDES)
– Structured Interview for DSM-iv Dissociative Disorders (SCID-D)
– Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I).
– Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI)


Literatuur voor cursisten
Baljon & Geuzinge (red.) (2017); Echo’s van trauma. Amsterdam: Boom [aan te schaffen].
Stöfsel & Mooren (2010); Complex Trauma; Amsterdam Bohn Stafleu van Lochum (aanbevolen)
Van der Hart, O. Nijenhuis E., Steele, K. (2010). Het belaagde zelf: Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering. Amsterdam: Boom [aanbevolen].
Kerman, M (2010). Pearls of clinical wisdom. 21 leading therapists offer their key insights. New York: Norton. (256 pp) [aanbevolen]
Voorafgaand ontvangen de deelnemers aanwijzingen welke hoofdstukken gelezen moeten worden.

Werkvorm
Kennisoverdracht in mini-colleges; beschrijvingen van casussen en videopresentaties door de docent en in beperkte mate spontane inbreng van casuïstiek door de cursist om de kennis te kunnen integreren met de praktijk.

Toetsing
Elk onderwerp wordt afgesloten met een toegespitste mc vraag zodat direct kan worden getoetst of het leerdoel m.b.t. het onderwerp is bereikt

Docenten
Drs. Renate Geuzinge [gehele cursus] is BIG geregistreerd gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en werkte jarenlang bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is ook oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn-profiel.
Dr. Anneke Vinke [1/2 dag] is vrijgevestigd GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog en ziet in haar praktijk zowel jeugdigen als volwassenen. Zij schreef een proefschrift over adoptie en breidde dit expertisegebied uit tot trauma en gehechtheid. In de behandeling van vroegkinderlijk getraumatiseerde volwassenen baseert zij zich op dyadic developmental psychotherapy, theraplay en sensorimotor psychotherapie. De laatste maakt dat lichaamsgerichte interventies door de jaren heen een steeds prominentere plaats in haar behandelingen hebben gekregen.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Data 3 dagen
6 september 2019, 9.30 – 17.00
12 september 2019, 9.30 – 17.00
13 september 2019, 9.30 – 17.00


Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en zij die in opleiding zijn voor deze registraties. Basis-psychologen, HBO|Academisch opgeleide ggz- verpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ggz-agogen, haptotherapeuten en andere HBO of academisch opgeleide professionals en complementaire behandelaren [de laatste groepen na toelating, neem hiervoor contact op met m.rensen@celevt.nl]

Kosten per deelnemer en inschrijven
De kosten bedragen 600,00 euro inclusief btw per persoon voor de driedaagse cursus. Indien de gehele Postacademische of PostMaster|HBO Nascholing over meerdere jaren gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro inclusief BTW. Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019 gevolgd wordt bedragen de kosten 3800 euro. Voor de PostMaster|HBO geldt 200 euro [extra] korting in verband met uitvallen van 1 cursusdag= 3600 euro inclusief btw.
Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor het gehele cursusjaar 2019.
Inclusief accreditatie digitale literatuur, lunch en kleine borrel, ex boek(en)
U kunt zich hier inschrijven

Accreditatie
FGzP, VEN, VCGT, NIP. Voorts afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Mocht de door u gewenste accreditatie er niet bijstaan neem dan contact op met m.rensen@celevt.nl.

Certificaat
De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Locatie
Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14 Amstelveen

Intervisie
Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel
Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst
Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39