oktober 12, 2016
blogs_celevt_4

Grootste gebruikers van gezondheidszorg

Grootste gebruikers van de gezondheidszorg Volwassenen met jeugdtrauma’s door mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn de grootste gebruikers van de gezondheidszorg. Zij gaan driemaal zo vaak […]
oktober 12, 2016
blogs_celevt_5

Van het kastje naar de muur gestuurd

Van het kastje naar de muur gestuurd. De Gezondheidsraad schrijft aan de staatssecretaris: ‘in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en misbruikte volwassenen worden in de geestelijke gezondheidszorg […]
oktober 11, 2016
blogs_celevt_6

Alle cliënten in GGZ en (huis-) artsenpraktijk screenen

Alle cliënten in de GGZ en (huis) artsenpraktijk screenen Onze visie is dat de signalering en screening van psychotrauma bij volwassenen met jeugdtrauma’s eerder in de […]
oktober 11, 2016
blogs_celevt-7

De gefaseerde trauma behandeling

De gefaseerde traumabehandeling. De standaard of care bij de traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen is traumafocused therapie binnen de fasegerichte behandeling. Hoe ziet […]