Workshops

mei 31, 2017

Workshop 1, Mw. Drs. Marijke Baljon

De transformatie van agressie als therapeutische taak Woede is een natuurlijke reactie als ons iets ernstigs overkomt of wordt aangedaan. Bij dreiging en gevaar wordt ons […]
mei 31, 2017

Workshop 2, Drs. A. (Annemieke) Driessen

EMDR en Schematherapie gecombineerd bij vroegkinderlijke traumatisering EMDR en schematherapie hebben een overlappend indicatiegebied: traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Beide cognitief gedragstherapeutische behandelmethodes leggen veel nadruk op […]
mei 31, 2017

Workshop 3, drs. R. (Renate) Geuzinge

Verbinden is hoofdzaak: vroegkinderlijke chronische traumatisering vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief. Emotionele verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik in de kindertijd echoot het gehele leven door in […]
mei 31, 2017

Workshop 4, Dr. A. (Anton) Hafkenscheid

Het monitoren van eigen cognities, emoties en actietendenties door de hulpverlener in problematische interacties met vroegkinderlijk getraumatiseerde hulpvragers. In vervolg op de plenaire ochtendlezing richt deze […]
mei 31, 2017

Workshop 5, Drs. M.W. (Maria) Mauritz

Narratieve Exposure Therapie bij cliënten met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) en co-morbide (Complexe) PTSS. Een geschiedenis van blootstelling aan herhaalde emotionele mishandeling en verwaarlozing in de […]
mei 31, 2017

Workshop 6, Dolores Mosquera

The treatment of Dissociative Disorders with an emphasis on the effects of emotional abuse and neglect. One of the main difficulties in the work with complex […]
mei 31, 2017

Workshop 7, Drs. M. (Mia) Scheffers

Het lichaam als aangrijpingspunt. Beleefde lichamelijkheid bij emotionele mishandeling en verwaarlozing. Het is een misverstand dat het lichaam alleen geraakt en beschadigd wordt wanneer er sprake […]
mei 31, 2017

Workshop 8, Drs. A.M. (Martijn) Stöfsel

Integratie van vroegkinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling van trauma en de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek zijn in de literatuur en wetenschap vaak gescheiden gebieden. Dit is […]
mei 31, 2017

Workshop 9, Drs. B.F. van der Velde

Het psychotherapeutische kader en veiligheid. Over het hanteren van grenzen en (dreigende) grensoverschrijdingen. In psychotherapie met getraumatiseerde cliënten is het nodig om emotioneel nabij te kunnen […]
mei 31, 2017

Workshop 10, Mw. Dr. Anneke J.G. Vinke

Ervaren dat het wel kan… Over lichaamsgerichte en gehechtheidsinterventies in de behandeling van vroegkinderlijk emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen. De mens is niet gemaakt om alleen […]
mei 31, 2017

Workshop 11, drs A.T.J. (Ton) Wilken

Werken met ideomotorische signalen: een bruikbare hypnotherapeutische techniek in de traumabehandeling bij cliënten met complexe PTSS en dissociatieve klachten. Vele technieken uit de hypnose & hypnotherapie […]