Workshop 7, Drs. Dirk Wepster

mei 28, 2017
Workshop 8, Dr. Monique Renssen
mei 26, 2017
Workshop 6, Drs. Simona Karbouniaris, Dr. Alie Weerman
mei 29, 2017

Workshop 7. Altijd bedacht… op eigen tegenoverdracht!

Drs. Dirk Wepster, gz-psycholoog, psychotherapeut.

Schaamte- en schuldgevoelens zijn elk mens en zeker ook vroeg getraumatiseerden bekend. In deze workshop wordt na begripsbepalingen van deze gevoelens helder gemaakt dat zij voortkomen uit een gemeenschappelijke bron, namelijk uit het besef tekortgeschoten te zijn. Centraal staat de vraag hoe wij als behandelaren omgaan met schaamte en schuldgevoelens en hoe we er idealiter mee om zouden kunnen gaan. Confrontatie met psychotraumata van vroeg getraumatiseerden brengt bij ons therapeuten verschillende typen tegenoverdrachtsreacties teweeg. Ingegaan wordt op dat wij behandelaren geneigd zijn om ófwel te reageren met vermijding ófwel te versmelten met het verhaal van de getraumatiseerden, en dat daar in beide gevallen veelal een averechts effect mee bereikt wordt. Inzichtelijk wordt gemaakt wat in deze weerbarstige materie empathie met getraumatiseerden kan bewerkstelligen. De workshop is derhalve een pleidooi om te werken aan de ontwikkeling van een fijn ontwikkeld gehoor, oftewel hyperacousis, voor schuld en schaamte. Evident blijkt dat analyse van de eigen tegenoverdracht van therapeuten die werken met vroeg getraumatiseerde cliënten onontbeerlijk is voor een goede behandeling en een belangrijk onderdeel zou behoren te zijn van leertherapieën, intervisies en supervisies.

Meer lezen
D. Wepster: Over tegenoverdracht en empathie bij overlevingsschuld en overlevingsschaamte, gepubliceerd in Tijdschrift voor Psychotherapie, 2, maart 2003.
M. Afschrift, Wat ik beteken voor de ander ontstaat uit de verbinding met mezelf, tijdschrift Persoonsgerichte experientiele psychotherapie, 50, nr. 1, 2018.

Korte Bio
Drs. Dirk Wepster is vanaf 2017 gepensioneerd gz-psycholoog/psychotherapeut. Na zijn studie sociale psychologie in Leiden was hij werkzaam sinds 1981 in Centrum 45, Oegstgeest. Hij behandelde cliënten uit wo 2 en later ook kinderen van deze ernstig getraumatiseerde ouders, de zogenaamde naoorlogse generatie. Als groepspsychotherapeut en individueel cliënt-gerichte psychotherapeut zag hij derhalve veel vroeg getraumatiseerde cliënten. Hij begeleidde als klinisch psycholoog vele therapieën als supervisor van klinisch, – gz-psychologen en psychotherapeuten in opleiding. Hij schreef vanuit die ervaring bovengenoemd artikel. Op het internet kunnen daarnaast via www.centrum45.nl via.. voor wie naar… getroffenen WO 2 gemakkelijk, beschikbare lezingen over overlevingsschaamte en overlevingsschuld te lezen zijn. Hij is momenteel nog als NVP geaccrediteerd psychotherapeut, als leertherapeut en supervisor, werkzaam in eigen praktijk in Amstelveen.

Comments are closed.