Workshop 4, Dr. A. (Anton) Hafkenscheid

mei 31, 2017
Workshop 5, Drs. M.W. (Maria) Mauritz
mei 31, 2017
Workshop 3, drs. R. (Renate) Geuzinge
mei 31, 2017

Het monitoren van eigen cognities, emoties en actietendenties door de hulpverlener in problematische interacties met vroegkinderlijk getraumatiseerde hulpvragers.
In vervolg op de plenaire ochtendlezing richt deze workshop zich op het zelfonderzoek door hulpverleners naar innerlijke belevingen in problematische interacties met vroegkinderlijk getraumatiseerde, emotioneel mishandelde en verwaarloosde hulpvragers. Dat zelfonderzoek kan de hulpverlener helpen om haar/zijn werk professioneel en met plezier te blijven doen. Minstens zo belangrijk: het kan de hulpvrager helpen om meer zicht te krijgen op de onbedoelde en ongewilde en vaak onbewuste effecten van haar/zijn gedrag op anderen. Zo kunnen disfunctionele interactiepatronen van de vroegkinderlijk getraumatiseerde hulpvrager eerder worden herkend en doorbroken door haar/hem zelf en door de sociale omgeving. In deze workshop gaan we de beschreven mechanismen demonstreren met behulp van rollenspelsituaties. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen moeilijke situaties als hulpvrager en/of als hulpverlener in te brengen. Die zullen in een respectvolle en veilige sfeer worden besproken en eventueel worden uitgespeeld.

Meer lezen
Hafkenscheid, A. (2017), De cliëntgerichte benadering, Hoofdstuk van het Leerboek Klinische Psychologie: diagnose en therapie, Heerlen Open Universiteit in druk.
Hafkenscheid. A. ( 2015), De therapeutische relatie. In: Van Meekeren, E. & Baas, J. (red), De ziel van het vak: over contact als meerwaarde in therapie, Amsterdam Uitgevrij Boom. Boom.
Hafkenscheid, A. (2014), De Therapeutische Relatie, Utrecht, De Tijdstroom.

Korte Bio
Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan Arkin/Sinaï Centrum, Joodse geestelijke gezondheidszorg. Hij werkt al meer dan drie decennia met ernstige en/of vroegkinderlijk getraumatiseerde patiënten. Anton Hafkenscheid is verbonden als docent aan diverse postdoctorale opleidingen (Nijmegen, Utrecht, Leuven, Mechelen, Amsterdam), is erkend supervisor en leertherapeut van verschillende specialistische psychotherapeutische verenigingen en is al vele jaren redacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Hij schreef de monografie ‘De therapeutische relatie’. In 2013 won hij de eerste Wim Trijsburgprijs van de Nederlandse Psychotherapie (NVP)

Comments are closed.