Workshop 3, Dr. Nelleke J.Nicolai

mei 31, 2017
Workshop 4, Drs. Veerle Van Wassenhove
mei 31, 2017
Workshop 2, Dr. Mia Scheffers
mei 31, 2017

Workshop 3. Ideale ouderprofiel voor hechtingsstoornissen, schuld- en schaamte bij vroegkinderlijke traumatisering.

Dr. Nelleke J.Nicolai, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus.

Je kunt als psychotherapeut niet ongedaan maken wat er in de vroege jeugd is gebeurd op gebied van verwaarlozing, mishandeling, misbruik of emotionele traumatisering. Wat je wel kunt doen is de representaties van de ouders in het innerlijk van de patiënt veranderen. Brown en Elliot bespreken in hun boek “Attachment disturbances in Adults”(2017) de basisinterventies bij schaamte en schuld en hechtingsproblemen. Zij stellen dat een behandeling uit drie pilaren dient te bestaan: het Ideale Ouder Protocol, als tweede het bevorderen van metacognitieve en mentaliserende vaardigheden en als derde het bevorderen van verbale en non-verbale samenwerking. Brown en Elliot hebben het Ideale Ouder protocol ontwikkeld om een verinnerlijkte veilige basis te installeren. Dit protocol gaat uit van de vraag: “Stel je voor dat je weer een jong kind bent en als dat kind bij andere ouders bent, niet de ouders zoals je ze kent, maar bij ouders die precies passen bij wie jij bent en wat jij nodig hebt” Vervolgens wordt gevraagd te letten op lichamelijke en emotionele ervaringen. Dit protocol loopt in samenspraak en in feedbacklussen (wat werkt, wat niet) met de patiënt in meerdere stappen.
In de workshop bespreek ik de stappen waarmee we vervolgens gaan oefenen in drietallen. We bespreken valkuilen en eventuele complicaties”.

Meer lezen
Brown, D. & Elliott, D.S. (2017). Attachment disturbances in Adults. New York, Norton.
Gilbert, P. (2018). Compassion Focused Therapy Amsterdam, Boom.

Dr. Nelleke J. Nicolai is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus en werkte tot 2012 als psychiater-psychotherapeut met vroeg getraumatiseerde patiënten. Sindsdien is zij in eigen praktijk supervisor, opleider en leertherapeut. Zij publiceerde naast vele artikelen over trauma, gender en gehechtheid het “Handboek psychotherapie na seksueel misbruik (2006), samen met anderen “Empathie: het geheime wapen van psychiater en psychotherapeuten (2015) en Emotieregulatie: de kunst van het evenwicht”(2016). Zij is ook docent aan de Trauma Academie [CELEVT] www.celevt.nl.

Comments are closed.