Workshop 1, Doris D’Hooghe

maart 31, 2019
Workshop 2, Jannetta Bos
maart 31, 2019
programma
Programma
maart 31, 2019

Workshop 1. Als de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind

De gevolgen van “onzichtbaar hechtingstrauma’ op het psychobiologisch functioneren in de volwassenheid en behandelmogelijkheden. Doris D’Hooghe, psychotraumatoloog, integratief kindertherapeut.

In deze workshop wordt ingegaan op onzichtbaar hechtingstrauma en de ongunstige biopsychologische impact hiervan op de ontwikkeling van het kind, met gevolgen tot ver in de volwassenheid. Onzichtbaar hechtingstrauma gaat over de disfunctionele interactie tussen ouder en kind, waarbij de ouder de bron vormt voor traumatisering van het kind. Deze interactie wordt bepaald door de onmogelijkheid van de ouder om een veilige bindingsrelatie met het kind aan te gaan. Dit kan zowel veroorzaakt worden door onverwerkte trauma’s van de ouder als door het onvermogen van de ouder tot de regulatie van interne emoties en conflicten. De gevolgen van de hierdoor ontstane onveilige hechting, komen op verschillende domeinen van de volwassen persoonlijkheid tot uiting, fysiek, relationeel, neurologisch en sociaal. In deze workshop wordt traumabehandeling gekaderd binnen de dader-slachtoffer-redder dynamiek. De complexe intra- en interpersoonlijke gevolgen van onzichtbaar hechtingstrauma, worden toegelicht en specifieke behandelingsmethodes worden besproken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de zelfhelende vermogens van zowel dader als slachtoffer. Dit alles binnen een holistisch therapeutische aanpak, waarbinnen kennis van biologie, neurologie, psychologie en de betekenis van onze sociale interacties geïntegreerd worden.
dorissite_1
Korte bio
Doris D’Hooghe is psychotraumatoloog/ integratief kindertherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijk “onzichtbaar” hechtingstrauma ook bij volwassenen, en ouderen. Als psychotherapeut is ze opgeleid in gestalttherapie, groepstherapie, transpersoonlijke psychologie, integratieve psychologie en psychotraumatologie. Ze is oprichter van Traumacentrum België en werkt al 28 jaar in een private praktijk waar ze aan de slag gaat met complexe traumatisering bij zowel kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Haar bijzondere aandacht gaat naar de complexe gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering en het ontwikkelen van behandelmodellen. De laatste 10 jaar is ze in binnen – en buitenland een veelgevraagde docente en spreker waar ze onder andere in de USA, Canada, Maleisië, en verschillende Europese landen, diverse workshops en trainingen heeft verzorgd omtrent Vroegkinderlijke Traumatisering.

Comments are closed.