Vroeg trauma en borderline problematiek: moeilijke patiënten? Relationship management, bejegening en concrete behandelinterventies.

Vroeg trauma en borderline problematiek: moeilijke patiënten? Relationship management, bejegening en concrete behandelinterventies.Introductie
Zelfs voor ervaren professionals roept de behandeling van cliënten met vroeg kinderlijk, in de relatie met de ouders getraumatiseerde, cliënten behandelvraagstukken op en zijn er vele uitdagingen. Soms kan behandelen zelfs leiden tot een verergering van problematiek. Het gevoel van zorgen maken en verantwoordelijk voelen over de ernstige situatie van de cliënt kan dan als zeer belastend voelen. De juiste weg vinden in de bejegening en niet vallen in verwaarlozing is een smalle weg. U krijgt inzicht in de achterliggende dynamiek van het diep conflicterende of dubbelzinnige zelfsysteem van deze cliënten. Ook leer u leert hoe u kunt handelen als de cliënt geleidelijk in de regressie gaat en steeds meer "acting-out" en destructieve gedragingen gaat vertonen, zowel naar zichzelf, als naar de behandelaar of het behandelteam. Tenslotte leert u het verschil tussen complexe PTSS, dissociatie/ complexe Dissociatieve Stoornissen en borderline- stoornis. U maakt kennis met de theorie van David Dawson: "hulp kan het tegenovergestelde doen". Vanuit de theorie wordt de stap naar de dagelijkse praktijk gemaakt met casuïstiek en praktische oefeningen. In de supervisiemiddag brengen cursisten eigen materiaal in met betrekking tot hun ervaringen in het werken met vroeg getraumatiseerde cliënten met Complexe PTSS.

Onderwerpen
• Onderscheid tussen complexe PTSS, dissociatie/ complexe Dissociatieve Stoornissen en borderline dynamiek.
• De dynamiek van een conflicterend of dubbelzinnig zelfsysteem.
• Acting-out en regressie.
• Destructieve gedragingen en de impact voor de behandelaar en omgeving van de cliënt.
• Relationship management bij cliënten met vroeg trauma en borderline problematiek.
• De benadering van Dawson en andere gezichtspunten.
• Paralelprocessen bij behandelaar en behandelteam / behandelorganisatie en therapeutisch klimaat.
• Zelfbescherming en grenzen ter voorkoming burn-out.
• Het inbrengen van therapiepraktijk-ervaringen en casuïstiek in supervisie en hierop reflecteren.


Leerdoelen
• Deelnemer kan onderscheid maken tussen borderline dynamiek, complexe Dissociatieve Stoornissen, dissociatie/ complexe Dissociatieve Stoornissen.
• De deelnemer heeft kennis van acting-out, regressie en destructieve gedragingen en de impact voor de behandelaar en omgeving van de cliënt.
• Deelnemer kent de theorie van relationship management, de benadering van Dawson en kan deze in de behandelpraktijk hanteren.
• Deelnemer heeft kennis van paralelprocessen bij behandelaar en behandelteam / behandelorganisatie en kan deze toepassen.
• Deelnemer heeft casuïstiek ingebracht en kan reflecteren op de specifieke dynamiek.


Literatuur voor cursisten
D. F. Dawson, Relationship management of the borderline patiënt, from understanding to treatment. Roudledge, 1993 [aan te schaffen].
Stöfsel & Mooren (2017); Trauma en persoonlijkheidsproblematiek; Amsterdam Bohn Stafleu van Lochum (aan te schaffen, facultatief)
De cursisten ontvangen tevoren aanwijzingen welke pagina’s te lezen.

Werkvorm
Kennisoverdracht, powerpoint, casuïstiek, oefenen in tweetallen en rollenspel, tijdens de cursus beperkt inbrengen van eigen casuïstiek, 1⁄2 supervisiedag.

Toetsing
Multiple Choice vragen tijdens de cursus, inbreng casuïstiek en deelname supervisie.

Docenten
Dr. Monique Renssen is gz-psycholoog en gespecialiseerd in de behandeling van vroeg 29 getraumatiseerde cliënten met complexe trauma-gerelateerde psychische problematiek [CPTSS, Dissociatieve Stoornissen, Persoonlijkheidsproblematiek]. Sinds tien jaar is werkzaam bij GGZ centraal. Zij was werkzaam op de afdeling medische psychiatrie van Medisch Centrum Zuiderzee en is nu werkzaam in de eigen behandelpraktijk. Sinds twintig jaar is zij betrokken bij het Institut für Traumatherapie in Berlijn waar zij trainingen, opleiding en supervisie geeft op het gebied van [vroegkinderlijke chronische] traumatisering en traumabehandeling.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

Data 3 dagen
16 mei 2019, 9.30 – 17.00
17 mei 2019, 9.30 – 17.00


Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en zij die in opleiding zijn voor deze registraties. Basis-psychologen, HBO|Academisch opgeleide ggz- verpleegkundigen/ specialisten, vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ggz-agogen, haptotherapeuten en andere HBO of academisch opgeleide professionals en complementaire behandelaren [de laatste groepen na toelating, neem hiervoor contact op met m.rensen@celevt.nl]

Kosten per deelnemer en inschrijven
De kosten bedragen 200,00 euro inclusief btw per persoon voor de tweedaagse cursus. Indien de gehele Postacademische of PostMaster|HBO Nascholing over meerdere jaren gevolgd wordt, bedragen de kosten 4000 euro inclusief BTW. Indien de gehele nascholing in 1 jaar in 2019 gevolgd wordt bedragen de kosten 3800 euro. Voor de PostMaster|HBO geldt 200 euro [extra] korting in verband met uitvallen van 1 cursusdag= 3600 euro inclusief btw. Voorwaarde is inschrijving en betaling vooraf voor het gehele cursusjaar 2019.
Inclusief accreditatie digitale literatuur, lunch en kleine borrel, ex boek(en).
U kunt zich hier inschrijven

Accreditatie
FGzP, VEN, VCGT, NIP. Voorts afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers. Mocht de door u gewenste accreditatie er niet bijstaan neem dan contact op met m.rensen@celevt.nl.

Certificaat
De cursist wordt verwacht 90% van de cursus aanwezig te zijn om voor een certificaat in aanmerking te komen.

Locatie
Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14 Amstelveen

Intervisie
Bij voldoende belangstelling kunt u na het afronden van de cursus deelnemen aan een intervisiegroep

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk tot 3 weken voor de start van de cursus. Hieraan zijn 25 euro administratiekosten verbonden. Het betaalde cursusgeld wordt teruggeboekt.

Uitstel of afstel
Als een opleidingsactiviteit onverwacht niet doorgaat dan wordt u in principe 3 weken voor de start op de hoogte gesteld. Als een cursus onverwacht niet doorgaat dan kan de Trauma Academie niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

Reservelijst
Wanneer u op een reservelijst staat, wordt u bij vrijkomen van een plaats benaderd of u daar gebruik van wilt maken. Als u niet benaderd bent voor een plaats stellen wij u op de hoogte wanneer de opleidingsactiviteit weer gepland staat.

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39