TIP Conferentie 1 + 1 = 4

TIP Conferentie Trauma Informed Practice 1 + 1 = 4

Vroege Jeugdtrauma’s ≥ ernstige psychiatrische stoornissen in de volwassenheid ≥ zelfdoding, suïcidaal gedrag en suïcide persistentie. Met prof. dr. Ronny Bruffaerts, Dr. Remco de Winter psychiater, Dr. Nelleke Nicolai, Dr. Esther van Fenema, Dr. Wilma Boevink.
Vrijdag 15 Juni 2018
Locatie Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.

Doelgroep
Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GGZ-artsen i.o., GZ-psychologen, eerste lijn – en basispsychologen, (GZ) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, GZ-agogen, artsen, bestuurders en beleidsmakers en overige belangstellenden.
Accreditatie: NVvP, VCGT, NIP, NVP

Vroeg trauma, psychiatrische stoornissen, persisterend zelfmoordgedrag: wat te doen?

Uiterst belangrijke verbanden
Zelfdoding is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden wereldwijd, maar de etiologie van suïcidaliteit is nog steeds niet goed begrepen. Psychische stoornissen zijn belangrijke risicofactoren voor zelfdoding en suïcide- ideatie, -plannen en –pogingen, maar de meeste personen met psychische stoornissen manifesteren dat gedrag niet. Uit grootschalige wereldwijd epidemiologisch onderzoek [Bruffaerts cs] blijkt dat er een uiterst belangrijke verbanden zijn tussen ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren [ACE’s] waaronder psychische mishandeling, fysieke mishandeling- en verwaarlozing en seksueel misbruik met het ontstaan van ernstige psychiatrische stoornissen in de adolescentie en volwassenheid en suïcidaliteit.
Samenhangende psychische stoornissen.
De ACE Study is wereldwijd een van de grootste epidemiologische onderzoeken naar de relatie tussen ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren en gezondheid en welzijn op volwassen leeftijd. De uitkomsten tonen aan dat ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren [ACE’s] in lineaire relatie staan tot vaak samenhangende ernstige psychische stoornissen.
Variërend van (complexe) post traumatische stressStoornis (C-PTSS), dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen tot depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie/ psychotische episoden, eetstoornissen, somatisatiestoornissen, alcohol- en drugsverslaving.
Toenemende suïcide persistentie.
Culminerende negatieve jeugdervaringen [ACE’s] kunnen leiden tot in ernst toenemende psychische problemen en gedesorganiseerde hechtingspatronen, een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling en een verstoorde neurofysiologische ontwikkeling. Vooral het blootstellen aan meerdere vroege traumatische jeugdervaringen verhoogt de kans op ernstige psychiatrische stoornissen in de volwassenheid en zelfmoordpersistentie aanzienlijk met elke extra traumatische jeugdervaring.
60-70% van de GGZ- cliënten.
Uitkomsten van landelijk Nemesis Onderzoek [Trimbos, 2007] geven aan dat 60-70 % van de GGZ-cliënten een achtergrond heeft van ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren. De implicaties van bovengenoemde gegevens zijn cruciale voor de Geestelijke Gezondheidzorg. De screening op vroege trauma’s. gespecialiseerde traumabehandeling en in het verlengde hiervan de preventie van zelfmoord en zelfmoordgedrag zou een van de eerste opgaven van de GGZ moeten zijn. Maar is dat niet. Vraagstelling is: hoe te handelen en wat te doen?

In juni collega’s ontmoeten en naar huis met concrete interventies

Juni is de Internationale maand van de Post Traumatische StressStoornissen. Wij ontmoeten u dan graag bij deze eerste landelijke TIP_Conferentie. U maakt kennis met de meest actuele ontwikkelingen, overlegt met collega’s en gaat naar huis met minimaal vijf concrete interventies en acties. Wij mogen u vooraanstaande sprekers voorstellen die vanuit hun specialistische expertise ingaan op het thema van de dag. De dag is ook een uitstekende gelegenheid om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Deelnemers ontvangen voorafgaand informatie over de ACEStudy en enkele artikelen.

Sprekers

Prof. Dr. Ronny Bruffaerts is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut, hoogleraar Medische Wetenschappen, Onderzoeksgroep Psychiatrie, Faculteit Neurowetenschappen Katholieke Universiteit Leuven.

Dr, Wilma Boevink is senior onderzoeker en Director User Research Center bij het Trimbos Instituut en ervaringsdeskundige in de psychiatrie.

Dr. Esther van Fenema, is psychiater LUMC Leids Universitair Medisch Centrum, consulterend psychiater en columnist.

Dr. Nelleke Nicolai is psychiater, psychoanalyticus gespecialiseerd in de behandeling van in de kinderjaren ernstig en aanhoudend getraumatiseerde volwassenen.

Dr. Remco de Winter is psychiater, specialismeleider acute psychiatrie bij de Parnassia groep en de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suïcide.

Kosten en inschrijven

175,00 euro per persoon
Early birds tot 1 februari 2018 150,00 euro per persoon
10% korting voor cursisten van de Trauma Academie zie voor de voorwaarden de nascholingen en cursussen.
10% korting voor cursisten van Landelijk HART College - Symposium 2018 van de Trauma Academie.
Annuleren alleen schriftelijk voor 1 juni 2018. Hieraan zijn 20 euro administratiekosten verbonden. Inschrijven kan hier!

Facilitators

Martijne Rensen is sociale wetenschapper, verandermanager en organisatie adviseur en werkte 20 jaar als interim-manager in de non-profit sector en gezondheidszorg. Zij is directeur van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT) en oprichter en directeur van de Stichting STRAKX.
Nathalie de Kruijf is sociotherapeut en ambulant hulpverlener, in opleiding voor Maatschappelijk werk en Dienstverlening, specialisatie vroegkinderlijk trauma. Werkzaam als projectmedewerker bij het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) voor de Trauma Academie en bij de Stichting STRAKX.

TIP- Conferenties - Trauma Informed Practice

TIP-conferenties zijn werkconferenties voor professionals, bestuurders en beleidsmakers om kennis te nemen en van gedachten te wisselen over actuele trauma-geïnformeerde interventies in de dagelijkse praktijk. Dit kan landelijk, regionaal of binnen uw eigen organisatie. Dit doen we aan de hand van de uitkomsten van de ACE-study, een van de grootste epidemiologische onderzoeken die ooit zijn uitgevoerd naar de relatie tussen kindermishandeling en gezondheid en welzijn op volwassen leeftijd. Zie voor brochure: www.celevt.nl/trauma-academie.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39


DATUM
Vrijdag 15 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden met 25 euro early bird korting tot 1 februari 2018.

LOCATIE
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

PROGRAMMA
volgt

Aanmelden

Inschrijven kan hier!