Therese Bravenboer

juli 10, 2018
Dr. Frans Schalwijk
juli 9, 2018
Dr. Anton Hafkenscheid
juli 11, 2018

De logische, maar uiterst destructieve beschermingsmechanismen die schaamte en schuld heten.

Mw. Therese Bravenboer, Ervaringsdeskundige, EFT therapeut, voorzitter Stichting Revief.

Het leven van vroeg getraumatiseerde mensen is veelal doordrenkt met pijn, schaamte en schuld. Jonge kinderen die aanhoudend getraumatiseerd worden, leren al vroeg zich te beschermen tegen het innerlijk weten dat volwassenen niet altijd te vertrouwen zijn. Dit weten is voor kinderen niet te verdragen. Om je voortbestaan als kind te garanderen heb je betrouwbare volwassenen nodig. Om je veilig te voelen, moet je kunnen vertrouwen op de onvoorwaardelijke liefde, zorg en bevestiging van je naasten. Als die niet veilig blijken te zijn, kan een kind niet anders concluderen dat het zelf niet klopt en het zelf dus wel slecht moet zijn. Dit beschermingsmechanisme maakt de wereld verklaarbaar, geeft een schijnveiligheid en een zekere mate van macht. Je hoeft alleen maar heel hard je best te doen niet meer slecht te zijn!. Vroeg getraumatiseerde volwassenen kunnen vaak niet anders dan vanuit dit perspectief naar zichzelf te kijken. Verontschuldigend voor hun bestaan, geen recht om ruimte in te nemen in relaties of werk. In deze lezing wordt u meegenomen in de verwarrende wereld van vroeg getraumatiseerde mensen en wordt het uiterst logische, maar destructieve proces geschetst van het overlevingsmechanisme dat schaamte en schuld heet.

Therese Bravenboer is ervaringsdeskundige, voorzitter van Stichting Revief, natuurgeneeskundige en EFT therapeut. Nadat haar kinderen ook misbruikt bleken te zijn, heeft ze samen met anderen een stichting opgericht die lotgenotendagen organiseert en opkomt voor de belangen ven mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Therese maakt zich onder andere met haar Project Unbreakable hard voor het doorbreken van het taboe op seksueel misbruik.

Meer lezen
Theresia Stiller (2017); Kostbaar as, Uitgeverij Yvonne Meeuwsen
Project Unbreakable, https://revief.nl/2014-serious-request/
Stichting Revief, https://revief.nl/

 

Comments are closed.