Programma

Workshop 1, Mw. Drs. Marijke Baljon
mei 31, 2017
thema
Congresthema
mei 31, 2017

Programma Vijfde CELEVT Congres 11 oktober 2017

Cognities, Emoties en Re-enactments. Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen. 

09.30 – 9.40
Welkom en toelichting op het congresthema.
Dr. Anton Hafkenscheid, dagvoorzitter.

09.40 – 10.25
Lange termijn gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing. Prof. Dr. B.M. (Bernet) Elzinga. 

10.25 – 11.25
Understanding and Treating the Damaging Effects of Feeling Invisible. Dolores Mosquera. 

11.25 – 11.55
Koffie en Thee Pauze 

11.55 – 12.40
Cognities, emoties en actietendenties van hulpverleners als hulpmiddelen in het hulpverleningscontact met vroegkinderlijk getraumatiseerde clienten. Dr. Anton Hafkenscheid. 

12.40- 13.00
Psychische mishandeling en verwaarlozing; vaak een onzichtbare vorm van mishandeling maar met grote gevolgen. Ted Kloosterboer. 

13.00 – 14.00 Lunch
Informatie en boekenstand. De stichting PRAAT is aanwezig met de mogelijkheid om in gesprek te gaan met Ted Kloosterboer. Behandelaren en overige aanwezigen met of gedachten over het congresthema kunnen deze opschrijven en ophangen.

14.00 – 15.15 Workshops 1e ronde 

1. Drs. Marijke Baljon.
Transformatie van agressie als therapeutische taak. 

2. Drs. Annemieke Driessen.
EMDR en Schematherapie gecombineerd bij vroegkinderlijke traumata. 

3. Drs. Renate Geuzinge.
Verbinden is hoofdzaak: vroegkinderlijke chronische traumatisering vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief. 

4. Dr. Anton Hafkenscheid. –
Het monitoren van eigen cognities, emoties en actietendenties door de hulpverlener in problematische interacties met vroegkinderlijk getraumatiseerde cliënten. 

5. Drs. Maria Mauritz.
Narratieve Exposure Therapie (NET) bij cliënten met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) en co-morbide (complexe) PTSS. 

6. Dolores Mosquera.
The treatment of Dissociative Disorders with an emphasis on the effects of emotional abuse and neglect. 

7. Drs. Mia Scheffers.
Het lichaam als aangrijpingspunt. Beleefde lichamelijkheid bij emotionele mishandeling en verwaarlozing. 

8. Drs. Martijn Stöfsel.
Integratie van vroegkinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek. 

9. Bernard van der Velde.
Het psychotherapeutische kader en veiligheid. Over het hanteren van grenzen en (dreigende) grensoverschrijdingen. 

10. Dr. Anneke Vinke.
Ervaren wat wel kan…Over Lichaamsgerichte en gehechtheidsinterventies in de behandeling van vroegkinderlijk emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen. 

11. Drs. Ton Wilken.
Werken met ideomotorische signalen: een bruikbare hypnotherapeutische techniek in traumabehandeling. 

15.15 Koffie en Thee Pauze

15.45 – 17.00 Workshops 2 e ronde 

Zie boven.

17.00 – 17.30 Plenaire afsluiting: de therapeutische samenwerking. 

In gesprek met een panel van sprekers en workshopgevers over het Congresthema.
Specifiek: de therapeutische samenwerking.

 

Comments are closed.