Persinformatie

CELEVT Brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis

15 mei 2018

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering [CELEVT] heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brandbrief opgeroepen zo snel mogelijk in te grijpen in de GGZ- hulpverlening aan volwassenen die als kind ernstig zijn getraumatiseerd omdat ze zijn mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. CELEVT luidt de noodklok over het hoge aantal zelfdodingen (op latere leeftijd) die samenhangen vroege jeugdtrauma’s en het gebrek aan hulp. Op 15 juni organiseert CELEVT een conferentie waarop deskundigen in de het veld van psychiatrische en psychologische hulpverlening proberen te komen tot concrete aanbevelingen en behandelplannen.

De brandbrief aan de bewindsman kan hier worden gelezen.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. G.M. (Martijne) Rensen Directeur CELEVT info@celevt.nl of 020 3642639 / 06 46190736