Masterclass Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

Vooraankondiging Masterclass Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek


Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.

Locatie Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 Amstelveen.
Kosten 175 euro. Inschrijven kan nu met voor de vroege beslissers 25 euro korting. Het programma van de Masterclass wordt in november gepubliceerd. Tijd 10.00 tot 17.00 uur..
Doelgroep professionals in de GGZ en overige belangstellenden die werken of gaan werken met mensen met complex trauma, vroegkinderlijk trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
Accreditatie VCgT, FGZP, NIP, NVP.

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Begin 2018 is het boek ‘Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek’ verschenen bij de uitgever BSL. De auteurs zijn Martijn Stöfsel en Trudy Mooren. Beiden hebben hun sporen verdiend in de behandeling van ernstig trauma, zoals ook al bleek uit hun gezamenlijke eerste boek ‘Complex trauma’. Martijn Stöfsel heeft jarenlang gewerkt bij het SinaiCentrum en Trudy Mooren werkt bij Centrum 45 en is verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

In dit nieuwe boek leggen zij de verbinding tussen trauma in de jeugd, oftewel vroegkinderlijke traumatisering, en persoonlijkheidsproblematiek. Deze verbinding is eigenlijk zeer logisch, maar vreemd genoeg weinig systematisch onderzocht. In de literatuur en de klinische praktijk zijn dit namelijk grotendeels gescheiden velden. Dit boek wil deze kloof overbruggen door kennis en klinische ervaring op deze terreinen te integreren. Het biedt een overzicht over de theoretische achtergronden, de therapeutische methoden en geeft concrete praktische handvatten om cliënten die last hebben van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste inzichten uit de DSM-5.
Dit boek behandelt trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis aan de hand van verschillende theoretische modellen. We benadrukken daarbij het belang om overzicht te krijgen over deze complexe behandelingen; door goede diagnostiek, het vaststellen van de samenhang tussen de symptomatologie en de levensgeschiedenis van de patiënt en een werkbare therapeutische relatie. De stappen die nodig zijn om te komen tot een casusconceptualisatie en behandelplan worden duidelijk beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden evidence based behandeltechnieken besproken. Tot slot wordt in het laatste deel ingegaan op de gevolgen van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek voor de sociale omgeving van de cliënt. Belangrijk hierbij is hoe de behandelaar zo goed mogelijk met reacties van de sociale omgeving kan omgaan en wat daarbij de valkuilen zijn.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (en zij die daartoe in opleiding zijn) die werken of gaan werken met mensen met complex trauma, vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie:
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

DATUM
Vrijdag 1 juni 2018 van 9.30 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

PROGRAMMA
volgt binnenkort

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. Als u zich aanmeldt betekent dit automatisch ook dat u de deelnamekosten moet betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.