Inschrijven en informatie

december 10, 2016
locatie
Locatie
december 10, 2016
doelgroep
Doelgroep en Accreditatie
december 10, 2016

De kosten bedragen € 290,- per persoon. De kosten zijn inclusief lunch, consumpties, afsluitende borrel en congresmateriaal.
Studenten hebben recht op € 50,- korting op hun deelname. Voorwaarde is dat bij aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Sponsoren HART College Symposium
Ieder jaar organiseert CELEVT het HART College Symposium voor mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren en hun naasten. Met plenaire sprekers en workshopleiders uit het congres. Vrijdagmiddag 16 Maart 2018 is in Amstelveen het vijfde HART College Symposium zie www.celevt.nl/agenda

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om deelname aan het HART College Symposium te sponsoren voor diegene met een laag inkomen waarvoor de kosten voor deelname te hoog zijn. U betaalt dan de deelnamekosten en maakt het mogelijk dat meer mensen in de gelegenheid zijn het symposium te bezoeken.

Inschrijven
U kunt HIER inschrijven en betalen.
De organisatie wordt gedaan door Zonder Zorg. Zonder Zorg ondersteunt (beroeps) verenigingen in de GGZ. www.zonderzorg.nl

Annuleren
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk
1. Bij annulering voor 27 september 2017 bent u 25 % van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 27 september en 3 oktober 2017 bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 3 oktober 2017 bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit tevoren schriftelijk aan Zonder Zorg is gemeld.

Programma ontwikkeling en informatie
Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering(CELEVT) organiseert sinds 2012 ieder najaar een congres. Een van de doelen van CELEVT is de kennis over chronische traumatisering in de kinderjaren, de psychische, fysieke en sociale gevolgen in de volwassenheid en de mogelijkheden voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed beschikbaar te stellen. Met advies en expertkennis, de organisatie van congressen en bijeenkomsten en via de Trauma-Academie zie www.celevt.nl/trauma-academie

De programmaontwikkeling van het congres wordt gedaan door de directie van CELEVT.
Informatie kan ingewonnen worden bij CELEVT, mevr. drs. G.M. (Martijne) Rensen via email m.rensen@celevt.nl of telefonisch T 020 364 26 39 of M 06 4619 0736.

Vanuit CELEVT is in 2016 de Stichting STRAKX opgericht. STRAKX werkt aan het beschikbaar maken van de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen in Nederland zie www.strakxisnu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *