Workshop 2, Dr. Mia Scheffers

mei 31, 2017
Workshop 3, Dr. Nelleke J.Nicolai
mei 31, 2017
Workshop 1, Drs. I (Irma) Roovers
mei 31, 2017

Workshop 2. De diepgaande verankering van schaamte en schuld in het lichaam bij vroeg getraumatiseerde cliënten. Bewegings- lichaamsgerichte interventies in de traumabehandeling.

Dr. Mia Scheffers, vaktherapeut, bewegingswetenschapper.

Schaamte en schuld hebben diepgaande gevolgen voor onze concreet-lichamelijke interactie met de medemens. Onze spontane uitwisseling met de wereld wordt gestaakt en we worden teruggeworpen op onszelf. Schaamte en schuld verankeren zich in ons lichaam en komen terug in lichaamshouding, bewegingsgedrag en expressie.
Vroege negatieve ervaringen kunnen leiden tot de wens om letterlijk onzichtbaar te zijn, de boodschap ‘er niet toe te doen’ wordt geïncorporeerd. Zelfrespect en eigenwaarde kunnen uit ons lichaam geslagen worden of door misbruik verdwijnen. We willen er niet meer zijn. Als schuld en schaamte regeren, is het moeilijk om positieve lichamelijke ervaringen te hebben.
Beschadigingen kunnen optreden door excessief verbaal en non-verbaal geweld, maar ook door aanhoudende pesterijen, de negatieve of grensoverschrijdende blik van de ander of door een gebrek aan gezien worden door de ander.
Ook negatieve opmerkingen over het lijf en uiterlijk, geseksualiseerde opmerkingen, etc. vergroten ons gevoel van schaamte en maken dat we ons lichaam toenemend objectiveren.
Het lichaam is dus een belangrijk aangrijpingspunt in de behandeling van schaamte en schuld.

In de workshop werken we met beweging- en lichaamsgerichte interventies aan de volgende thema’s:
• het effect op beweging, houding en lichaamsbeleving van schuld en schaamte
• mogelijkheden om het isolement via bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen te doorbreken.
• lichaamstekeningen als methodiek bij schaamtevolle lichamelijkheid
• het belang van flexibiliteit in houding, beweging en positionering van de therapeut

Meer lezen
Andrews, B. (2002). Body shame and abuse in childhood. In P. Gilbert & J. Miles (Eds.), Body Shame. Conceptualisation, Research and Treatment (pp. 256-266). New York: Routledge.
Fuchs, T. (2002). The phenomenology of shame, guilt and the body in body dysmorphic disorder and depression. Journal of Phenomenological Psychology, 33(2), 223-243.
Weiner, K., & Thompson, J.K. (1997). Overt and covert sexual abuse: Relationship to body image and eating disturbance. International Journal of Eating Disorders, 22, 271-284.

Korte Bio
Dr. Mia Scheffers is als onderzoeker en docent verbonden aan het lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn en de Masteropleiding psychomotorische therapie van Hogeschool Windesheim Zwolle. Haar aandachtsgebieden zijn meetinstrumenten op het gebied van psychomotorische diagnostiek en bewegings- en lichaamsgerichte interventies bij traumagerelateerde problematiek. Ze werkte ruim 20 jaar als psychomotorisch therapeut en seksuoloog bij Centrum ’45 te Oegstgeest en in eigen praktijk. Met Ria Helleman schreef ze ‘trauma, lichaamsbeleving en seksualiteit’ (2013) en met collega-onderzoekers en clinici ‘Beweging in trauma; psychomotorische therapie in de stabilisatiefase van complex trauma’ (2016). Haar proefschrift (2018) handelt over lichaamsbeleving bij mensen met psychische problematiek. Zij is tevens docent aan de Trauma Academie.

Comments are closed.