Doelgroep en Accreditatie

december 10, 2016
locatie
Locatie
december 10, 2016
CELEVT Register Zoek VCT Behandelaar
maart 12, 2017

Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten, artsen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, beleidsmakers en overige belangstellenden.

Accreditatie
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Registerplein (maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen)
Register Vaktherapie
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VCGt)
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

Voorwaarden Accreditatie
Indien u gebruik wilt maken van de accreditatie, wit u onderstaande dan goed doorlezen?
Voor het verkrijgen van de punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat de deelnemer tenminste 90% van de tijd aanwezig is geweest. Toekenning van de punten is niet aan de aanbieder CELEVT maar aan de accreditatie commissie van de beroepsvereniging.
Wanneer u gebruik wilt maken van de accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. U geeft dit bij aanmelding door via het inschrijfformulier.

 

Comments are closed.