Congresthema

programma
Programma
mei 31, 2017
Praktisch
juni 28, 2017

Congresthema zesde CELEVT Congres op 10 oktober 2018 in de Eenhoorn in Amersfoort

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling 

Schaamte en schuld spelen in de behandeling bij vroeg getraumatiseerde cliënten een belangrijke rol. De aanhoudende en vaak levensbedreigende traumatisering veroorzaakt levenslange belevingen van er niet te mogen zijn, niet te mogen leven, nietswaardig te zijn, eigenlijk als hele persoon te moeten verdwijnen. Deze devaluering van het zelf gaat gepaard met onverdraaglijke gevoelens van schaamte en schuld. Dit leidt tot diepe breuken in de relatie met zichzelf en in de relatie met belangrijke anderen waarin eenzaamheid en isolement, angst, wantrouwen en onzekerheid de boventoon voeren. Het beleven van verbindingen in het hier en nu lijkt vaak niet te verdragen te zijn. Dat vindt ook zijn weerslag in de behandeling. De diepgaande gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, transitionele ervaringen zijn nodig om een positieve betekenis te kunnen geven aan de relatie met zichzelf en aan de relatie tot anderen. In dit proces ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden van zelfwaardering en het aangaan van betekenisvolle relaties. In de therapie met vroeg-getraumatiseerden is dat is een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.

De vragen zijn: Hoe kan binnen de context van verleden en heden passende traumabehandeling plaatsvinden? Hoe te werken aan transitie naar positieve verbindingen en zelfwaardering in het hier en nu?

Download hier het verslag van het vijfde celevt congres 2017.

Comments are closed.