Congresthema

programma
Programma
mei 31, 2017
Praktisch
juni 28, 2017

Congresthema

Cognitie, Emoties en Re-enactments. Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing.

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en 4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Integrale traumabehandeling en de dialectiek van cognitie en emoties
Er is discussie over hoe de behandeling van in de kinderjaren emotioneel mishandelde en verwaarloosde volwassenen er uit zou moeten zien. De vragen zijn: Hoe kan binnen de context van verleden en heden passende integrale traumabehandeling plaatsvinden? Hoe kan binnen de fasegerichte traumabehandeling ook gewerkt worden met het ‘tekort’ om te voelen en emoties te reguleren? En hoe om te gaan met hechtingsproblematiek en de psychodynamiek van overdracht, tegenoverdracht en re-enactment in de therapeutische relatie?

Dr. Alan Schore Over hechting, trauma en de effecten van mishandeling en verwaarlozing op het brein
https://youtu.be/AB51V3fAAvs

De Adverce Childhood Experiences Study (ACE) over de late effecten van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
https://vimeo.com/139998006

Schermafbeelding 2017-06-01 om 14.05.03

VerslagVierdeCongresCELEVT

Comments are closed.