eenhoorn

Zesde CELEVT congres op 10 oktober 2018

Thema: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, schaamte en schuld in de traumabehandeling.
Lees hier meer.
8-Jan-Montyn-Les-arbres-de-la-promesse-386x528-cm-1024x775_breed

TIP Conferentie Vroeg trauma, Psychiatrie en suicidaliteit

Conferentie Trauma Informed Practice 15 juni 2018.
Vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen: wat te doen? Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, Dr. Nelleke Nicolai, Dr. Remco de Winter, Dr. Esther van Fenema, Dr. Diana van Bergen, Drs. Michel Marlet. U gaat naar huis met minimaal 5 concrete interventies. Programma en inschrijven lees hier meer.

nest_4

Masterclass Landelijk HART College. Help je brein in de weg naar herstel!

Vrijdag 2 november 2018 in Amstelveen. Vroegkinderlijk getraumatiseerd: Help je brein in de weg naar herstel.Verbroken Verbindingen, het effect van vroeg trauma op breinontwikkeling en hoe nieuwe hersenverbindingen te maken richting herstel. Kennis die iedereen met jeugdtrauma’s zou moeten hebben! Met drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie [IPNB]. Voor mensen met vroegkinderlijke trauma’s en hun naasten.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.
nest_4

Masterclass Trauma en Persoonlijkheids- problematiek

Vrijdag 24 januari 2019 in Amstelveen. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.
Thema: Begin 2018 is het boek ‘Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek’ verschenen bij de uitgever BSL. De auteurs zijn Martijn Stöfsel en Trudy Mooren. Beiden hebben hun sporen verdiend in de behandeling van ernstig trauma, zoals ook al bleek uit hun gezamenlijke eerste boek ‘Complex trauma’.
Lees hier meer!
nest_4

Zesde HART College Symposium vooraankondiging

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 in Amstelveen.
Thema: Volwassenen met vroegkinderlijke trauma’s en hun naasten. Vroege traumatisering: hoe kan je een betekenisvolle relatie met jezelf en anderen ontwikkelen. En wat is de betekenis van schuld en schaamte?
Schaamte en schuld spelen bij mensen met vroege jeugdtrauma’s een belangrijke rol en kunnen levenslange belevingen veroorzaken van niet goed genoeg te zijn en er eigenlijk niet te mogen zijn. Dit kan leiden tot moeilijkheden in de relatie met jezelf en in de relatie met belangrijke anderen, met eenzaamheid en isolement, lage zelfwaardering, angst en onzekerheid. De gevolgen van schaamte en schuld kunnen niet worden verdreven door woorden alleen, ook nieuwe ervaringen en het aangaan van betekenisvolle relaties zijn nodig. Niet alleen in eigen leven maar ook in de therapie is dat een enorme uitdaging, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Hoe kan je met schuld en schaamte om leren gaan, jezelf meer gaan waarderen en de relatie met anderen verbeteren? Daarover buigen wij ons in dit symposium.
Lees hier meer!