8-Jan-Montyn-Les-arbres-de-la-promesse-386x528-cm-1024x775_breed

TIP Conferentie Vroeg trauma, Psychiatrie en suicidaliteit

Conferentie Trauma Informed Practice 15 juni 2018.
Vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen: wat te doen? Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, Dr. Nelleke Nicolai, Dr. Remco de Winter, Dr. Esther van Fenema, Dr. Diana van Bergen, Drs. Michel Marlet. U gaat naar huis met minimaal 5 concrete interventies. Programma en inschrijven lees hier meer.

nest_4

Masterclass Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

Vrijdag 1 juni 2018 in Amstelveen. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.
Thema: Begin 2018 is het boek ‘Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek’ verschenen bij de uitgever BSL. De auteurs zijn Martijn Stöfsel en Trudy Mooren. Beiden hebben hun sporen verdiend in de behandeling van ernstig trauma, zoals ook al bleek uit hun gezamenlijke eerste boek ‘Complex trauma’.
Lees hier meer!
eenhoorn

Zesde CELEVT congres op 10 oktober 2018

Thema: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling.
Lees hier meer.
nest_4

Zesde HART College Symposium Vooraankondiging

Op vrijdagmiddag 29 maart 2019 van 13.00 -17.00 uur. Vroege traumatisering: hoe kan je een betekenisvolle relatie met jezelf en anderen ontwikkelen. En wat is de betekenis van schuld en schaamte?
Lees hier meer!
nest_4

Vierde HART College Symposium was een groot succes!

Herstellen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: HART, ADEM, KRACHT EN BEZIELING. Voor volwassenen met ervaringen van psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd en hun naasten. Lees meer

Voor meer informatie mail naar
info@celevt.nl of bel +31 (0)20 364 26 39