eenhoorn
nest_4

Vijfde landelijke CELEVT congres

Op 11 oktober 2017 vindt, in de Eenhoorn in Amersfoort, het vijfde landelijke CELEVT congres plaats.
Thema: Cognitie, Emoties en Re-enactments. Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing.
Lees hier meer!

Masterclass Landelijk HART College

Het bevorderen van samenwerking tussen dissociatieve delen van de persoonlijkheid: Dissociatie: Omgaan met delen van de persoonlijkheid in de behandelfase stabilisatie en symptoom reductie en behandelfase traumaverwerking. En: Geleide synthese en traumatische herinneringen: het praktisch werken met verbeeldingskracht in de fase van traumaverwerking. Dr. Suzette Boon Prof. Dr. Onno van der Hart Lees meer
nest_4

Vijfde HART College Symposium Vooraankondiging

Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 van 13.00 -17.00 uur. Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties.
Lees hier meer!

Vierde HART College Symposium

Herstellen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: HART, ADEM, KRACHT EN BEZIELING. Voor volwassenen met ervaringen van psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd en hun naasten. Lees meer

Voor meer informatie mail naar
info@celevt.nl of bel +31 (0)20 364 26 39