nest_4

Vijfde HART College Symposium Vooraankondiging

Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 van 13.00 -17.00 uur. Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties.
Lees hier meer!
nest_4

Masterclass Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek

Vrijdag 1 juni 2018 in Amstelveen. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.
Thema: Begin 2018 is het boek ‘Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek’ verschenen bij de uitgever BSL. De auteurs zijn Martijn Stöfsel en Trudy Mooren. Beiden hebben hun sporen verdiend in de behandeling van ernstig trauma, zoals ook al bleek uit hun gezamenlijke eerste boek ‘Complex trauma’.
Lees hier meer!
TraumaAcademie-1024x683

TIP Conferentie 1+1=4

TIP Conferentie op 15 juni 2018 in Amstelveen.
Thema Late gevolgen van psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing: kansen en uitdagingen in diagnostiek en behandeling.
Vroege jeugdtrauma’s [ACE’s]
≥ ernstige psychische stoornissen in de volwassenheid
≥ zelfdoding, suïcidaal gedrag en suïcide persistentie.
Voor meer informatie lees hier meer .

eenhoorn

Zesde CELEVT congres op 10 oktober 2018 in de Eenhoorn in Amersfoort

Thema: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling.
Lees hier meer.
nest_4

Vierde HART College Symposium was een groot succes!

Herstellen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: HART, ADEM, KRACHT EN BEZIELING. Voor volwassenen met ervaringen van psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd en hun naasten. Lees meer

Voor meer informatie mail naar
info@celevt.nl of bel +31 (0)20 364 26 39