Agenda

Januari 2018

12 en 29 januari 2018

Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) signalering, screening en stabilisatiebegeleiding. Dag 1 en 2.

Integraal signaleren, gevalideerd screenen en eerste stabilisatie. Met Renate Geuzinge. Voor iedereen die zijn of haar kennis wil vergroten. Voor programma en inschrijven lees hier meer

16 Januari 2018

Masterclass voor (interim en verander) managers, beleidsmakers en bestuurders en belangstellende professionals

die ervaring hebben met organisatieverandering, belangstelling hebben voor de toepassing van het psychodynamisch begrippenkader binnen organisaties en zich daar verder in willen verdiepen. Thema: ‘Trauma, survival en herstel. Psychodynamica en organisatieverandering’. Met Anton Hafkenscheid, Angeline Donk en Martijne Rensen. Voor programma en inschrijven lees hier meer

Februari 2018

6 Februari 2018.

Masterclass voor (interim en verander) managers, beleidsmakers en bestuurders en belangstellende professionals

die ervaring hebben met organisatieverandering, belangstelling hebben voor de toepassing van het psychodynamisch begrippenkader binnen organisaties en zich daar verder in willen verdiepen. Thema: ‘Trauma, survival en herstel. Psychodynamica en organisatieverandering’. Met Anton Hafkenscheid, Angeline Donk en Martijne Rensen. Voor programma en inschrijven lees hier meer

9 februari 2018

Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) signalering, screening en stabilisatiebegeleiding. Dag 1 en 2.

Integraal signaleren, gevalideerd screenen en eerste stabilisatie. Met Renate Geuzinge. Voor iedereen die zijn of haar kennis wil vergroten. Voor programma en inschrijven lees hier meer

Maart 2018

9 maart 2018

Start eerste 1-jarige postacademische nascholing voor psychiaters, klinische psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en onder andere klachten en symptomen van Complexe Post Traumatische StressStoornis en complexe Dissociatieve Stoornissen. Voor programma en inschrijven lees hier meer

9 Maart 2018

Deel 1. Cursus diagnostiek.

Vroeg trauma, hechting, verstoring en hechtingsproblematiek: ‘From the craddle tot the grave’. En: Het aangaan van de therapeutische werkalliantie; van samen keuzes maken naar therapeutische reflexie. Dr. Anton Hafkenscheid, Dr. Anneke Vinke. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

9 maart 2018 avond  

Verwevenheid van gedesorganiseerde gehechtheid bij cliënten met Complexe Post Traumatische StressStoornissen (CPTSS).

Drs. Renate Geuzinge.  

16 maart 2018

Vijfde landelijk HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten.

Thema: ‘Herstel van vroege emotionele verwaarlozing en mishandeling: het kan! Hechten, gevoel van eigenwaarde en persoonlijke relaties’. Met Bea Hardon, Renate Geuzinge, Ted Kloosterboer, Martijne Rensen en Mia Scheffers. Voor programma en inschrijven lees hier meer

23 maart 2018

Diagnostiek bij cliënten met een vermoeden van complexe Dissociatieve Stoornissen; verwevingen met gedesorganiseerde gehechtheidspatronen.

Drs. Renate Geuzinge. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

April 2018

12 en 13 April 2018

Deel 2 Cursus Diagnostiek.

Diagnostiek bij cliënten met een vermoeden van een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS). Drs. Martijn Stöfsel. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

Mei 2018

24 en 25 Mei 2018

Deel 1. Cursus Fase 1 behandeling.

Stabilisatie en symptoomreductie.Stabilisatie en symptoomreductie bij cliënten met CPTSS met supervisie dag. Drs. Martijn Stöfsel. 1-jarige postacademische opleiding.Lees hier meer.

Juni 2018

8 en 9 juni 2018

Deel 2. Cursus Fase 1 behandeling.

Stabilisatie en symptoom reductie bij cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis met supervisie dag. Dr. Erik de Soir. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

15 juni 2018

TIP Conferentie Trauma Informed Practice voor GGZ professionals.

Thema: ‘1 + 1 = 4 Vroege jeugdtrauma’s [ACE’s] + ernstige psychische stoornissen in de volwassenheid = zelfdoding, suïcidaal gedrag en suïcide persistentie’. Met Ronny Bruffaerts, Wilma Boevink, Esther van Fenema, Nelleke Nicolai, Remco de Winter. Voor programma en inschrijven lees hier meer

22 Juni 2018

Deel 2. Cursus Fase 1 behandeling.

Het omgaan met gedesorganiseerde hechtingspatronen; het bestendigen van de therapeutische alliantie in de eerste behandelfase. Dr. Anton Hafkenscheid. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

29 juni 2018

Vooraankondiging: Masterclass voor GGZ professionals en overige belangstellenden.

Drs. Martijn Stöfsel naar aanleiding van de publicatie van ‘Stöfsel, M., Mooren, T. (2017); Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek; Bohn Stafleu van Loghum’. Publicatie van de Masterclass is september 2017. Voorinschrijven mogelijk, zie hier meer informatie.

Juli 2018

Nader te bepalen datum

Zomerworkshop HART College.Augustus 2018

Nader te bepalen datum

Zomerworkshop HART College.September 2018

14 september 2018

Supervisiedag na EMDR Vervolgcursus.

Over het inzetten van EMDR bij cliënten met dissociatieve stoornissen, nadat de vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is gevolgd. Mariette Groenendijk. Voor programma en inschrijven lees hier meer

28 en 29 september 2018

1e twee dagen EMDR. Vierdaagse Vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij Volwassenen.

Sjef Berendsen en Tilly Koolstra. Voor programma en inschrijven lees hier meer

27 en 28 September 2018

Supervisiedagen Fase 1 behandeling.

Stabilisatie en symptoomreductie bij cliënten met Complexe Posttraumatische Stress Stoornis. Drs. Martijn Stöfsel. Stabilisatie en symptoomreductie bij en cliënten Dissociatieve Stoornissen. Drs. Mariette Groenendijk. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

Oktober 2018

10 oktober 2018

Zesde Landelijke CELEVT Congres.

Thema: Een positieve omgeving kan de schadelijke gevolgen van jeugdtrauma’s omdraaien. De Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] in de dagelijkse behandelpraktijk.
Lees hier meer.

12 Oktober 2018

Deel 1. Cursus Fase 2 behandeling.

De therapeutische relatie als stabiliserende en integratieve factor in de fase van traumaverwerking en Re-integratie. Dr. Anton Hafkenscheid. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

November 2018

2 november 2018

3e dag EMDR. Vierdaagse Vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij Volwassenen.

Sjef Berendsen en Tilly Koolstra. Voor programma en inschrijven lees hier meer

22 en 23 November 2018

Deel 2. Cursus Fase 2 behandeling.

Fase 2. Behandeling Traumaverwerking. Van globale traumaverwerkingstechnieken naar gerichte traumabehandeling bij cliënten met een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS). Drs. Martijn Stöfsel. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

Vrijdag 30 November 2018

Deel 3. Cursus Fase 2 behandeling.

Fase 2. Behandeling Traumaverwerking. Van vermijden naar realiseren, behandeling van traumatische herinneringen bij cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis. Prof. Dr. Onno van der Hart. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

December 2018

7 december 2018

4e dag EMDR. Vierdaagse Vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij Volwassenen.

Sjef Berendsen en Tilly Koolstra. Voor programma en inschrijven lees hier meer

6 December 2018

Deel 1 Fase 3 behandeling.

Positieve psychologie in de behandeling van cliënten met een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS) en cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis; van klachtgericht werken naar bevorderen van veerkracht en welbevinden. Dr. Wendy Pots. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

Januari 2019

10 en 11 Januari 2019

Supervisiedagen Fase 2 behandeling.

Traumaverwerking bij cliënten met Complexe Posttraumatische Stress Stoornis. 1-Jarige Postacademische opleiding. Drs. Martijn Stöfsel. Traumaverwerking en werken met dissociatieve delen van de persoonlijkheid bij cliënten met Dissociatieve Stoornissen. Drs. Mariette Groenendijk. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

18 januari 2019

Supervisiedag na EMDR Vervolgcursus.

Over het inzetten van EMDR bij cliënten met dissociatieve stoornissen, nadat de vervolgcursus Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is gevolgd. Mariette Groenendijk. Voor programma en inschrijven lees hier meer

Februari 2019

14 Februari 2019

Deel 2 Fase 3 behandeling.

Re-integratie en nieuw toekomstperspectief. Drs. Martijn Stöfsel. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

15 Februari 2019

Deel 3 Fase 3 behandeling.

Persoonlijkheids(re)integratie en rehabilitatie bij cliënten met een complexe Dissociatieve Stoornis. Prof. Dr. Onno van der Hart. 1-jarige postacademische opleiding. Lees hier meer.

Maart 2019

8 maart 2019

Start tweede 1-jarige postacademische nascholing voor psychiaters, klinische psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Diagnostiek en behandeling van

volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en onder andere klachten en symptomen van Complexe Post Traumatische StressStoornis en complexe Dissociatieve Stoornissen. Voor programma en inschrijven lees hier meer

15 maart 2019

Vijfde landelijk HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten.

Voor programma 2017 en inschrijven lees hier meer