Agenda

Juni 2018

15 juni 2018

TIP Conferentie Trauma Informed Practice voor GGZ professionals.

Thema: ‘1 + 1 = 4 Vroege jeugdtrauma’s [ACE’s] + ernstige psychische stoornissen in de volwassenheid = zelfdoding, suïcidaal gedrag en suïcide persistentie’. Met Ronny Bruffaerts, Wilma Boevink, Esther van Fenema, Nelleke Nicolai, Remco de Winter. Voor programma en inschrijven lees hier meer

September 2018

Donderdag 13 september 2018

Start!1-jarige geaccrediteerd postacademische nascholing

Voor psychiaters, klinische psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Diagnostiek en behandeling van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT) en onder andere klachten en symptomen van Complexe Post Traumatische StressStoornis, complexe Dissociatieve Stoornissen en hechtingsproblematiek. Cursussen door Top-experts uit de klinische praktijk en wetenschap. Voor programma en inschrijven lees hier meer.

Vrijdag 14 september 2018

Start! 1-jarige geaccrediteerde PostMaster|HBO nascholing

Voor Psychologen, artsen, verpleegkundigen [specialist], agogen, orthopedagog[en], vaktherapeut[en], haptotherapeut[en], fysiotherapeut[en], geleselecteerde complementaire behandelaren of anderszins universitair of HBO opgeleide professionals. Screening, indicatiestelling, begeleiding en behandeling bij volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, Complexe PTSS en Dissociatieve Stoornissen en hechtingsproblematiek. Cursussen door Top-experts uit de klinische praktijk en wetenschap.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.

Oktober 2018

10 oktober 2018

Zesde Landelijke CELEVT Congres in Leusden.

Thema: Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: Schaamte en schuld in de traumabehandeling Schaamte en schuld spelen in de behandeling bij vroeg getraumatiseerde cliënten een belangrijke rol. Dit leidt tot diepe breuken in de relatie met zichzelf en in de relatie met belangrijke anderen waarin eenzaamheid en isolement, angst, wantrouwen en onzekerheid de boventoon voeren. Dat vindt ook zijn weerslag in de behandeling. Voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, vaktherapeuten, artsen, verpleegkundigen, agogen, onderzoekers, beleidsmakers en overige belangstellenden.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.

November 2018

2 november 2018 van 13.00 – 17.00 uur

Masterclass Landelijk HART College Help je brein in de weg naar herstel!

Deel 2. Vroegkinderlijk getraumatiseerd: Help je brein in de weg naar herstel.Verbroken Verbindingen, het effect van vroeg trauma op breinontwikkeling en hoe nieuwe hersenverbindingen te maken richting herstel. Kennis die iedereen met jeugdtrauma’s zou moeten hebben! Met drs. Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie [IPNB]. Voor mensen met vroegkinderlijke trauma’s en hun naasten.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.

Januari 2019

24 januari 2019

Masterclass Vroegkinderlijk Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.

Masterclass met kennis en klinische ervaring over vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek.
Met Drs. Martijn Stöfsel naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Stöfsel, M., Mooren, T. (2017); Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek; Bohn Stafleu van Loghum’. De Masterclass is bij uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, verpleegkundigen [specialisten], agogen, artsen, vak-therapeuten [en zij die daartoe in opleiding zijn] en andere belangstellenden die werken of gaan werken met mensen met vroegkinderlijke traumatisering en persoonlijkheidsproblematiek.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.

Februari 2019

Datum 1 februari, 8 februari en 15 maart 2019

3–daagse cursus Basiskennis Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT)

Signalering, screening en eerste stabilisatiebegeleiding bij in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen.
Over vroege traumatisering, breinontwikkeling, Complexe Post Traumatische StressStoornis, Dissociatie, comorbiditeit. Screening en begeleidingsmogelijkheden voor stabilisatie en [verwijzing voor] de fasegerichte traumabehandeling. Met Renate Geuzinge. Voor psychiaters, psychologen, artsen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, agogen, tandartsen, fysiotherapeuten, haptonomen, juristen, politieagenten, reclasseringsmedewerkers, beleidsmakers, coaches, maatschappelijk werkers, natuurgeneeskundigen, geestelijk verzorgers en andere professionals.
Voor programma en inschrijven lees hier meer.

Maart 2019

Vrijdag 29 maart 2019

Zesde landelijk HART College Symposium voor mensen met jeugdtrauma’s en hun naasten.

Thema: Vroege traumatisering: hoe kan je een betekenisvolle relatie met jezelf en anderen ontwikkelen. En wat is de betekenis van schuld en schaamte
Schaamte en schuld spelen bij mensen met vroege jeugdtrauma’s een belangrijke rol en kunnen en kunnen leiden tot moeilijkheden in de relatie met jezelf en in de relatie met belangrijke anderen. Nieuwe ervaringen en het aangaan van betekenisvolle relaties zijn nodig.
Programma uiterlijk september 2018 bekend. Voorinschrijven nu al mogelijk. Voor programma en inschrijven lees hier meer.