Agenda

Landelijke actiebijeenkomst STRAKX

Woensdag 16 juni 2017 van 13.00- 17.0. Meldactie 'Betere behandeling voor jeugdtrauma's'. Sprekers: Mevr. Drs. Marjan ter Avest, Mevr. Stefanie Terpstra, Prof. Dr. Onno van der Hart, Dhr. Mr. Rutger van Hutten. Locatie: Gebouw NEST, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen. Lees meer

Vijfde Landelijk CELEVT Congres

Woensdag 11 oktober 2017 van 9.00- 17.30. VIJFDE LANDELIJK CELEVT CONGRES. Cognitie, Emoties en Re-enactments. Integrale Traumabehandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke emotionele mishandeling en verwaarlozing bij volwassenen. Plenaire sprekers: Prof. Dr. Bernet Elzinga, Dr. Anton Hafkenscheid, Mw. Dolores Mosquera. Locatie: Eenhoorn Amersfoort. Lees meer

Masterclass Landelijk HART College

Vrijdag 22 september 2017 Het bevorderen van samenwerking tussen dissociatieve delen van de persoonlijkheid: Dissociatie: Omgaan met delen van de persoonlijkheid in de behandelfase stabilisatie en symptoom reductie en behandelfase traumaverwerking. En: Geleide synthese en traumatische herinneringen: het praktisch werken met verbeeldingskracht in de fase van traumaverwerking. Dr. Suzette Boon Prof. Dr. Onno van der Hart Lees meer

Start Opleidingen CELEVT Trauma Academie

Najaar 2017. Start Opleidingen CELEVT Trauma Academie. Opleidingslocatie: Gebouw NEST Amstelveen. De Trauma Academie is een maatschappelijk betrokken organisatie voor specialistische opleiding, supervisie en teamontwikkeling bij screening, psychodiagnostisch onderzoek en traumabehandeling van volwassenen met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT). De basis van de opleidingen ligt in de klinische praktijk in combinatie met de actualiteit van de wetenschap. Lees meer

Vierde HART College Symposium was een groot succes!

Vrijdagmiddag 17 maart 2017 van 13.00 tot 17.00 uur. Vierde HART College Symposium. Herstellen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: HART, ADEM, KRACHT EN BEZIELING. Voor: Volwassenen met ervaringen van psychische en / of fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd en hun naasten. Locatie: Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen. Lees meer